7 października 2021

System informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego

Na stronie internetowej Instytutu Pamięci Narodowej w zakładce „Lustracja” została uruchomiona nowa aplikacja o nazwie „System informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego” (https://data-oswiadczenia.ipn.gov.pl/). Aplikacja jest dedykowana osobom fizycznym, które złożyły w przeszłości oświadczenia lustracyjne, a nie pamiętają daty lub miejsca złożenia takiego dokumentu.

Po wprowadzeniu numeru PESEL oraz imienia ojca (szczegółowa instrukcja jest umieszczona przy aplikacji) system podaje datę złożenia oświadczenia lustracyjnego oraz nazwę organu, któremu oświadczenie zostało przedłożone, nie udziela natomiast informacji o treści oświadczenia lustracyjnego.

Wyszukanie w sposób automatyczny powyższych danych pozwoli osobom, które wcześniej złożyły oświadczenie lustracyjne, na pozyskanie danych niezbędnych do wypełnienia informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego.