31 stycznia 2020

Sprawozdawczość z realizacji Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2019 roku

Sprawozdawczość z zakresu realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” za 2019 rok

Ważne terminy

Dyrektorzy szkół, które zostały objęte wsparciem finansowym w 2019 roku zobowiązani są
w terminie do 28 lutego 2020 roku złożyć do organu prowadzącego sprawozdanie
z realizacji zadania.

Zgodnie z § 15 rozporządzenia w sprawie ww. programu w terminie do 31 marca 2020 roku organy prowadzące składają do Wojewody Lubuskiego sprawozdania z realizacji zadań wynikających z Programu.

Poniżej udostępniamy wzory sprawozdań.

Sprawozdania należy kierować na adres:

Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.
Jagiellończyka 10
66-400 Gorzów Wlkp.

Załączniki