8 listopada 2012

Sposób organizacji dożywiania i jego forma – ankieta dla dyrektorów szkół i placówek

logo koW związku ze zwiększającym się od 1 października 2012 r. kryterium dochodowym uprawniającym uczniów do korzystania z bezpłatnych posiłków, na prośbę Ministerstwa Edukacji Narodowej, została przygotowana ankieta monitorująca realizację funkcji opiekuńczej szkoły w powyższym zakresie.

 

 

Dyrektorzy szkół i placówek proszeni są wypełnienie i przesłanie ankiety, która będzie aktywna w Elektronicznym Systemie Ankiet Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. w terminie 08- 30.11.2012 r.  (nie dot. przedszkoli)