15 grudnia 2020

Rozliczenie Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2020/2021

Szanowni Państwo
Prezydenci Miast,
Burmistrzowie Miast i Gmin,
Wójtowie Gmin
woj. lubuskiego

W związku z zakończeniem realizacji Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2020/2021, zwracam się do Państwa z prośbą o dokonanie szczegółowego rozliczenia przedmiotowej dotacji zgodnie z:

– „Tabelą rozliczenia rocznego”.

Ww. druk dostępny jest do pobrania na stronie internetowej Kuratorium Oświaty pod adresem:
bip.ko-gorzow.edu.pl w zakładce Wzory wniosków.

Rozliczenie z realizacji programu, wraz z kopią przelewu bankowego potwierdzającego zwrot kwot niewykorzystanej dotacji, należy przekazać w wersji papierowej na adres: Kuratorium Oświaty  w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Jagiellończyka 10, 66-400 Gorzów Wielkopolski    w terminie do dnia 8 stycznia 2021 r.