13 stycznia 2011

Rok 2011 Rokiem Czesława Miłosza

rcmPod patronatem   Parlamentu Europejskiego oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na mocy Uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 2010 r.  (MP z 2010 r. Nr 74, poz. 929) rok 2011 obchodzony jest jako Rok Czesława Miłosza.

 

 

W uchwale tej  czytamy m.in. „Był pisarzem i myślicielem uniwersalnym, dzięki czemu stał się jednym z największych autorytetów intelektualnych. W swojej twórczości Miłosz przekraczał granice kultur, gatunków i języków. Obcował z całą tradycją poetycką — od Biblii, którą tłumaczył, oraz najbliższego mu dziedzictwa polskiej poezji, poprzez wiersze poetów anglosaskich, po Daleki Wschód. Światowe uznanie przyniósł mu, wydany we wczesnych latach 50. we Francji, tom esejów „Zniewolony umysł”, który stanowi przenikliwą, do dziś nietracącą na aktualności analizę świadomości porażonej przez totalitarne utopie — jedną z najważniejszych książek XX w.

 

O wadze twórczości Czesława Miłosza świadczą liczne nagrody, wśród nich — przyznana przez Akademię Szwedzką za całokształt twórczości w 1980 r. — Nagroda Nobla w dziedzinie literatury. W opinii zarówno międzynarodowej krytyki, jak i współczesnych mu poetów, jego dzieło to jedno z najbardziej znaczących zjawisk światowej literatury.

 

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, przekonany o szczególnym znaczeniu jego dorobku twórczego dla dziedzictwa narodowego i światowego, ogłasza rok 2011 Rokiem Czesława Miłosza.”

 

Koordynatorem obchodów Roku Czesława Miłosza jest Instytut Książki, który zaprasza do odwiedzania strony Miłosza www.milosz365.pl, gdzie pojawiać się będą aktualizowane informacje na temat uroczystości, konferencji oraz innych wydarzeń związanych z Noblistą, a także wcześniej niepublikowane materiały, w tym nagrania Poety czytającego własne wiersze.

 

Partnerami przedsięwzięcia są: Fundacja Pogranicze, Fundacja Zeszyty Literackie, Instytut Adama Mickiewicza, Instytut Literatury i Folkloru Litewskiego, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Uniwersytet Jagielloński, Wydawnictwo Literackie.

 

Najważniejszym punktem obchodów Roku Miłosza jest druga edycja Festiwalu Miłosza w Krakowie, która odbędzie się w dniach 9-15 maja 2011 r.

Rok Miłosza świętowany będzie także m.in. na Litwie, w USA, we Francji, Chinach, Indiach, Izraelu i Rosji.

 

Szczegółowe informacje o Roku Czesława Miłosza znajdują się na stronie www.milosz365.pl