10 września 2019

Program Lubuskiego Kuratora Oświaty „Wspomaganie dyrektorów szkół podstawowych w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego nad procesem kształcenia w szkole podstawowej”

Szanowni Państwo,

w roku szkolnym 2019/2020 kontynuujemy realizację Programu Lubuskiego Kuratora Oświaty „Wspomaganie dyrektorów szkół podstawowych w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego nad procesem kształcenia w szkole podstawowej”.

Program skierowany jest do dyrektorów i wicedyrektorów szkół podstawowych oraz nauczycieli uczących przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty.

W załączeniu publikujemy zmodyfikowaną wersję programu obowiązującą w bieżącym roku szkolnym  oraz wzór planu działań, który szkoła powinna opracować i przekazać do wizytatora rejonowego w terminie do 01.10.2019 r. W tej sprawie Dyrektorzy otrzymają szczegółowy komunikat przekazany przez wizytatora pocztą elektroniczną.

 

Lubuski Kurator Oświaty zaprasza wszystkie szkoły podstawowe w województwie lubuskim (publiczne i niepubliczne) do udziału w Programie.

Załączniki

Wzór planu działań
Data: 2019-09-10, rozmiar: 16 KB
program_lko_rok_szkolny-2019_2020
Data: 2019-09-26, rozmiar: 554 KB