22 kwietnia 2021

Program LKO dla szkół podstawowych – Monitorowanie nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora szkoły podstawowej w roku szkolnym 2020/2021

Zgodnie z harmonogramem zadań Programu Lubuskiego Kuratora Oświaty „Wspomaganie dyrektorów szkół podstawowych w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego nad procesem kształcenia”, kolejnym działaniem kuratorium w bieżącym roku szkolnym jest: monitorowanie nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora szkoły podstawowej.

Zostanie ono przeprowadzone w dniach od 21 do 28 kwietnia 2021 r za pomocą ankiety „Monitorowanie nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora szkoły podstawowej w roku szkolnym 2020/2021” udostępnionej na stronie internetowej pod adresem: ko-gorzow.edu.pl/ankiety-ko.

Celem działania jest wspomaganie i rozwijanie kompetencji dyrektorów szkół w zakresie sprawowania wewnętrznego nadzoru pedagogicznego, ukierunkowanego na prawidłowość i efektywność procesu edukacyjnego, mierzoną wynikami egzaminu zewnętrznego.

 

Ankieta kierowana jest do dyrektorów wszystkich szkół podstawowych województwa lubuskiego objętych programem LKO. Prosimy o terminowe wypełnienie ankiety.

 

system ankiet
http://ankieta.ko-gorzow.edu.pl