18 września 2019

Program FLEX

Ambasada Stanów Zjednoczonych Ameryki w Polsce oraz American Councils for International Education, zawiadamiają o możliwości udziału w Programie FLEX w roku szkolnym 2020/2021. Program skierowany jest do uczniów klas pierwszych i drugich liceum/technikum, zainteresowanych możliwością nauki w amerykańskiej szkole średniej.

Program FLEX (Future Leaders Exchange Program) został zatwierdzony przez Kongres Stanów Zjednoczonych w 1992 roku. Jest całorocznym, w pełni finansowanym przez Departament Stanu USA programem wymiany uczniów szkół średnich, którzy wyjeżdżają do Stanów Zjednoczonych na cały rok szkolny. Od 27 lat w programie FLEX uczestniczyło blisko 28 000 uczniów ze szkół średnich z Europy, Eurazji oraz Azji Środkowej. Celem programu jest promowanie wzajemnego szacunku i zrozumienia pomiędzy obywatelami Stanów Zjednoczonych a mieszkańcami określonych krajów.

Program FLEX pokrywa następujące koszty:

– podróż z miejsca zamieszkania do USA (do rodziny goszczącej) oraz powrót z USA,

– małe miesięczne stypendium na pokrycie wydatków osobistych,

– zakwaterowanie u rodziny goszczącej w USA na okres 1 roku,

– program szkolny w amerykańskiej szkole średniej,

– szkolenie przedwyjazdowe w Polsce,

– udział w wydarzeniach lokalnych w USA,

– ubezpieczenie medyczne (z wyłączeniem stwierdzonych chorób przewlekłych oraz opieki stomatologicznej).

 

W Programie FLEX może wziąć udział uczeń pierwszej lub drugiej klasy liceum/technikum, który:

– ma polskie obywatelstwo,

– urodził się między 15.07.2002 r. a 15.07.2005 r.,

– zna język angielski w stopniu komunikatywnym,

– spełnia wymogi dotyczące uzyskania wizy USA oraz nie spędził więcej niż 90 dni w ciągu ostatnich 5 lat w USA.

 

Osoby zainteresowane powinny zarejestrować się oraz wypełnić formularz online. Link do aplikacji online: www.ais.americancouncils.org/flex

Więcej o programie: www.americancouncils.pl