5 grudnia 2019

Polscy uczniowie wśród najlepszych na świecie – wyniki badania PISA 2018.

Szanowni Państwo

Polscy uczniowie należą do najlepszych na świecie – tak wynika z międzynarodowego badania PISA 2018. W porównaniu z wynikami poprzedniego badania PISA 2015, polscy uczniowie osiągnęli lepsze wyniki we wszystkich badanych obszarach: rozumienia czytanego tekstu, rozumowania matematycznego i rozumowania w naukach przyrodniczych.

We wszystkich trzech obszarach objętych badaniem wyniki polskich uczniów są powyżej średniej dla krajów OECD i lokują ich w światowej czołówce. Najlepsze wyniki w badaniu osiągnęli uczniowie z 4 regionów Chin, Hongkongu, Singapuru i Makao. W badaniu PISA 2018 wzięło udział ponad 660 tys. uczniów z 79 krajów i regionów świata.

Polscy uczniowie w rozumowaniu matematycznym wyprzedzają w Unii Europejskiej wszystkich poza młodymi Estończykami. W rozumieniu tekstu polska młodzież zajmuje 4. miejsce wśród krajów Unii, a w rozumowaniu w naukach przyrodniczych jest na 3. pozycji.

Szczegółowe informacje są dostępne również na stronie www.men.gov.pl oraz www.pisa.ibe.edu.pl/wyniki-pisa-2018/

 

Załączniki

Prezentacja
Data: 2019-12-05, rozmiar: 4 MB
Polscy uczniowie wśród najlepszych na świecie
Data: 2019-12-05, rozmiar: 188 KB