4 lutego 2015

Organizowanie dożywania uczniów ze środków przeznaczonych na ten cel w organach prowadzących szkołę

men2Informuję, że Ministerstwo Edukacji Narodowej zwróciło się do Lubuskiego Kuratora Oświaty z prośbą o zebranie informacji dotyczących organizowania dożywania uczniów ze środków przeznaczonych na ten cel w organach prowadzących szkoły.

 

Pozyskane informacje będą pomocne w przygotowaniu, we współpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, działań wspomagających uczniów potrzebujących pomocy w tym zakresie, w szczególności podczas najbliższych ferii letnich. Wobec powyższego proszę o przygotowanie informacji według wzoru określonego w załączniku i przesłanie jej drogą pocztową i elektroniczną na adres: e.muszynska@ko-gorzow.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie do 9 lutego 2015 roku.

 

Osobą do kontaktu w sprawie jest Pani Ewelina Muszyńska – tel. (95) 7 255 002.

 

Załączniki:

Formularz – dozywianie uczniow.xlsx