31 lipca 2017

Jak zgłosić wypoczynek? Ogólnopolska Baza Wypoczynku

Szanowni Państwo

 

Przypominamy o konieczności dokonywania zgłoszeń wypoczynku w Ogólnopolskiej Bazie Wypoczynku.  Baza wypoczynku dostępna jest pod adresem: https://wypoczynek.men.gov.pl/

Terminy zgłaszania wypoczynku:

Zgłoszenie wypoczynku powinno zostać zarejestrowane bazie wypoczynku i przesłane kuratorowi oświaty właściwemu ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania organizatora w terminach:

  • najpóźniej na 21 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku,
  • najpóźniej na 14 dni przed terminem rozpoczęcia półkolonii lub wypoczynku za granicą,
  • najpóźniej na 7 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku, ale TYLKO w przypadkach uzasadnionych względami społecznymi (np. konieczność organizowania działań adresowanych do dzieci i młodzieży  w związku z negatywnymi skutkami wystąpienia klęsk żywiołowych, organizowania wypoczynku  ze środków publicznych na organizację wypoczynku lub dofinansowanie dla uczestników z rodzin o niskim statusie ekonomicznym).

Każdy z turnusów musi być zarejestrowany jako osobne zgłoszenie.

W przypadku zgłoszenia wypoczynku w formie papierowej będącej wydrukiem wypełnionego formularza elektronicznego zamieszczonego w bazie wypoczynku – decyduje data stempla pocztowego nadania tego wydruku (nie data umieszczenia zgłoszenia w bazie)

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń wraz z załącznikami (tj. opinia Państwowej Straży Pożarnej, szkic pomieszczeń, oświadczenie o ubezpieczeniu – w zależności od zgłaszanej formy wypoczynku)

Poniżej publikujemy opracowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zestawy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z organizacją wypoczynku:

https://www.gov.pl/web/edukacja/pytania-i-odpowiedzi-w-sprawie-organizacji-wypoczynku-dzieci-i-mlodziezy

A także instrukcję rejestracji wypoczynku w bazie MEN

Zgłoszenia z poszczególnych powiatów należy przesyłać do Kuratorium Oświaty zgodnie z poniższą tabelą:

Lp. Lokalizacja wypoczynku
wg powiatów:
Dokładny adres zgłaszania placówek: Osoba odpowiedzialna:
1. gorzowski grodzki

gorzowski ziemski

strzelecko-drezdenecki

międzyrzecki

świebodziński

sulęciński

słubicki

KO w Gorzowie Wlkp.
ul. Jagiellończyka 10
66-400 Gorzów Wlkp.
Emil Wojtyś
95 725 50 00
e.wojtys@ko-gorzow.edu.pl
2. zielonogórski grodzki

zielonogórski ziemski

krośnieński

nowosolski

wschowski

żarski

żagański

Delegatura KO
w Zielonej Górze
ul. Podgórna 65-057 Zielona Góra
 

Beata Muchla
68 452 74 14
wew. 200, 201
b.muchla@ko-gorzow.edu.pl

 

 

Załączniki

Instrukcja
Data: 2017-06-23, rozmiar: 2 MB