23 października 2019

Ogólnopolski projekt edukacyjny „Podaj dobro dalej!”- III edycja „Dzieci dzieciom”

Fundacja im. Heleny Kmieć we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 4 w Zambrowie organizują Konkurs, który adresowany jest do dzieci w wieku szkolnym (klasy I-VIII) ze szczególnym nastawieniem na szkolne koła wolontariatu oraz dzieci skupiające się w ramach pozaszkolnych organizacji np. świetlice, grupy oazowe, grupy animacyjne. Liczebność grupy biorącej udział w projekcie nie może przekraczać 5 osób + opiekun.

NA CZYM POLEGA „PODAJ DOBRO DALEJ”?

Przygotowanie grupą akcji społecznej nastawionej na pomoc dzieciom; wymyślenie tytułu akcji, hasła, logo i przeprowadzenie dwóch przedsięwzięć, które zostaną udokumentowane w postaci filmu lub prezentacji multimedialnej.

Przykład:

Grupa 5 uczniów ze szkolnego koła wolontariatu wraz z opiekunem przygotowują akcję  pt. „Koleżankom z niepełnosprawnością”, hasłem akcji jest cytat „Dziecko chce być dobre.  Jeśli nie umie-naucz. Jeśli nie wie- wytłumacz. Jeśli nie może- pomóż .” Logo przedstawia dwie wyciągnięte ku sobie dziecięce ręce wraz z hasłem. W ramach akcji uczniowie przeprowadzili dwa przedsięwzięcia. Jedno w formie kiermaszu ciast, gdzie zebrane środki zostały przeznaczone na zakup upominków, a drugie w formie wizyty w ośrodku dla niepełnosprawnych rówieśników. Wszystko zostało udokumentowane w postaci filmu.

NAGRODA:

I miejsce- wyjazd w okresie wakacyjnym na wolontariat zagraniczny w obrębie Europy dla całej wygranej grupy.

Na pozostałych uczestników czekają inne atrakcyjne nagrody oraz dla 10 najlepszych grup zaproszenie na galę laureatów do Krakowa.

CELE:

 • propagowanie osoby i charyzmatu śp. Heleny Kmieć ze szczególnym nastawieniem na aspekt bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi,
 • promocja idei wolontariatu wśród dzieci i młodzieży,
 • otwarcie się na drugiego człowieka,
 • co ja mogę ofiarować drugiej osobie- wykorzystanie swoich talentów,
 • „miłość bez limitów”,
 • ukazanie właściwych wzorców,
 • nauka pracy w zespole,
 • ukazywanie dzieciom i młodzieży alternatywnej opcji dla siedzenia przed telewizorem i komputerem,  metody zagospodarowania czasu wolnego,
 • kształtowanie dojrzałych postaw moralnych i społecznych,
 • tworzenie kultury pozytywnych wzorców.

HARMONOGRAM:

 • do 15 grudnia 2019 r. – Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń do projektu.
 • 15 grudnia – 20 kwiecień 2020 r. – Realizacja oraz nadesłanie gotowych raportów oraz materiałów multimedialnych z akcji.
 • 20-27 kwietnia 2020 r. – Weryfikacja i ocena nadesłanych materiałów.
 • 28 kwietnia 2020 r. – Umieszczenie wykazu laureatów na stronie Fundacji oraz informacja mailowa do wszystkich uczestników
 • 26-27 maja 2020 r. – Podsumowanie projektu i wręczenie nagród podczas uroczystej gali                   w Krakowie, w czasie której przewidziano: koncert, poczęstunek, rozdanie nagród, możliwość noclegu, aktywności oraz zwiedzanie miasta.

Więcej informacji (formularze zgłoszeniowe, regulamin) na stronie: http://helenakmiec.pl/iii-edycja-2020/

 

Zapraszamy do udziału!

Fundacja im. Heleny Kmieć

www.helenakmiec.pl

fundacja@helenakmiec.pl

tel. 536 051 777