5 września 2019

Ogólnopolski Program Edukacyjny „Twoje dane – Twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli”

Działania edukacyjne oraz podnoszenie świadomości społecznej w zakresie ochrony danych osobowych od lat stanowią niezwykle istotną część działalności polskiego organu ds. ochrony danych osobowych. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) kładzie przy tym szczególny nacisk na ochronę prywatności i danych osobowych dzieci we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Nieocenionym wsparciem dla tego zadania jest realizowany z powodzeniem od 2009 r. Ogólnopolski Program Edukacyjny „Twoje dane – Twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli”.

Celem programu, realizowanego pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Rzecznika Praw Dziecka, jest upowszechnienie wiedzy o ochronie danych osobowych wśród uczniów i nauczycieli, poprzez poszerzenie oferty edukacyjnej szkół oraz placówek doskonalenia zawodowego nauczycieli o treści związane z ochroną danych osobowych i prawem do prywatności.

 

Uczestnicy Programu mają zapewnione specjalistyczne szkolenia kadry pedagogicznej w ramach doskonalenia zawodowego, jak również otrzymują materiały edukacyjne służące wprowadzeniu nowych treści podczas zajęć z uczniami. W celu zwiększenia świadomości ochrony danych osobowych w środowisku oświatowym, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych we współpracy z Ministrem Edukacji Narodowej przygotował również publikację „Ochrona danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych. Poradnik RODO”. Poradnik zawiera wskazówki na temat zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych w szkołach, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Poradnik dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych pod adresem: https://uodo.gov.pI/pl/p/poradniki.

 

Realizacja jubileuszowej X edycji Programu w roku szkolnym 2019/2020, jest wynikiem niesłabnącego zainteresowania wśród placówek oświatowych podnoszeniem kompetencji nauczycieli w zakresie kształtowania świadomych i odpowiedzialnych postaw wśród uczniów szkół podstawowych oraz wzrostem świadomości, wrażliwości i kultury prawnej młodzieży ze szkół ponadpodstawowych w obszarze ochrony danych osobowych. W opinii Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych wyżej wymienione działania programowe stanowią niezbędny element wychowania i edukacji szkolnej, który w praktyce nie tylko pozwoli zadbać o bezpieczeństwo dzieci, ale także przyczyni się do wzmocnienia relacji zaufania między szkołą a rodzicami.

 

Szczegółowe informacje na temat programu „Twoje dane – Twoja sprawa” znajdą Państwo pod adresem: www.uodo.gov.pl/tdts