16 maja 2018

Ogólnopolski konkurs dla szkół podstawowych „DO HYMNU”.

Narodowe Centrum Kultury zaprasza do udziału w Ogólnopolskim konkursie dla szkół podstawowych „DO HYMNU”. Konkurs jest organizowany w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, w ramach Wieloletniego Programu Rządowego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021.

Zadaniem konkursowym jest wspólne wykonanie przez co najmniej połowę uczniów Szkoły Hymnu Państwowego oraz dwóch wybranych pieśni hymnicznych. Termin zgłaszania szkół do Konkursu upływa 31 maja 2018 r.

 

Konkurs składa się z dwóch etapów:

Pierwszy etap polega na wykonaniu przez uczniów szkoły pieśni hymnicznych w terminie od 15 września do 31 października 2018 r. w siedzibie lub na terenie szkoły. Dwuosobowe jury dokona rejestracji dźwięku i obrazu oraz oceni występ uczniów.

W drugim etapie Jury centralne oceni występy szkół, które osiągnęły najwyższą punktację (po 5 szkół z każdego województwa). Ocena zostanie dokonana na podstawie zarejestrowanych nagrań.

Jury centralne wskaże laureatów I, II i III miejsca oraz przyzna wyróżnienia dla szkół w każdym województwie, z wyłączeniem tych, w których szkoły zostały laureatami na poziomie ogólnopolskim.

Do konkursu szkoły mogą zgłaszać się poprzez FORMULARZ.

O uczestnictwie w konkursie decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba uczestników jest ograniczona.

Dla zwycięzców przewidziano wysokie nagrody pieniężne na poziomie ogólnopolskim i wojewódzkim.

Załączniki

Regulamin Konkursu - Do Hymnu
Data: 2018-05-16, rozmiar: 261 KB
Załącznik nr 2 - Materiały nutowe
Data: 2018-05-16, rozmiar: 2 MB