30 grudnia 2013

Odeszła od nas Teresa Maria Klimek

wstazka zalobnaZ ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Teresy Klimek – długoletniej nauczycielki matematyki.

 

Pani Teresa Klimek kochała młodzież i wychowywała sercem. W czasach PRL-u działała w opozycji, bardzo zaangażowała się w pracę w Komitecie Pomocy Więźniom za Przekonania. Za działalność w NSZZ „Solidarność” była internowana. Była inicjatorką powstania w Gorzowie Wielkopolskim Komitetu Pamięci Ofiar Katynia oraz współzałożycielką gorzowskiego Koła Towarzystwa Pomocy św. Brata Alberta. Pani Teresa była współzałożycielką i prezesem Klubu Inteligencji Katolickiej, organizowała dla miasta Dni Kultury Chrześcijańskiej.

 

Zawsze bliski był Jej człowiek – kochała ludzi i ludziom służyła. Prosiła, byśmy pamiętali, że trzeba przechodzić spokojnie przez hałas i pośpiech i pamiętać, jaki spokój (i mądrość) można znaleźć w ciszy.

 

Podziwiana przez innych, mówiła skromnie, że nie jest kimś nadzwyczajnym – a jednak była nadzwyczajna.

 

(-) Bogna Ferensztajn

Lubuski Kurator Oświaty

godłoL U B U S K I   K U R A T O R   O Ś W I A T Y

 

Szanowni Państwo
Dyrektorzy i Nauczyciele,
Drodzy Uczniowie!

Kolejne wakacje za nami. Dzisiaj uroczyście rozpoczynamy nowy rok szkolny, rok wielu zmian w szkołach, ale też rok kontynuacji. Otwarcie pierwszych Branżowych Centrów Umiejętności, wprowadzenie nowego przedmiotu „Biznes i zarządzanie”, kontynuacja „Historii i teraźniejszości”, rozwój programu „Laboratoria Przyszłości” w szkołach ponadpodstawowych, zwiększenie finansowania m. in. programów „Poznaj Polskę”, „WF z AWF”, laptopy dla uczniów – to tylko wybrane zmiany, które będą obowiązywać w nowym roku szkolnym. Wśród kierunków, które będą realizowane w szkołach i placówkach oświatowych w roku szkolnym 2023/2024 znalazły się: wspomaganie wychowawczej roli rodziny, działania w zakresie edukacji klasycznej, doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, rozwój kształcenia zawodowego, wspieranie uczniów w rozwijaniu ich aktywności fizycznej, rozwój umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli.

Drodzy Nauczyciele! Praca, którą wykonujecie jest nieoceniona. Wierzę, że Państwa upór, oddanie i zaangażowanie zaowocują jeszcze lepszymi wynikami nauczania, większą liczbą zadowolonych wychowanków i Państwa satysfakcją w pracy.

Drodzy Uczniowie! Dla wielu z Was będzie to pierwszy rok, jaki spędzicie w nowej szkole. Dla innych z kolei ostatni, zakończony egzaminami, po których znajdziecie się w nowych szkołach. Wszyscy dziś ponownie stajecie przed ogromną szansą. Mam nadzieję, że z tej szansy skorzystacie. Ta szansa to dobre warunki nauki i wspaniali nauczyciele, którzy z pewnością dołożą wszelkich starań, aby zapewnić Wam jak najwyższy poziom edukacji.

Wszystkim, dla których ważna jest edukacja i wychowanie młodego pokolenia Lubuszan, życzę pełnego sukcesów, spokojnego roku szkolnego 2023/2024.

Lubuski Kurator Oświaty

Ewa Rawa