2 maja 2016

Obchody Świąt Majowych oraz pasowanie na Honorowego Obywatela Gminy Kłodawa

klodawa28 kwietnia 2016 r. Ewa Rawa Lubuski Kurator Oświaty uczestniczyła w uroczystości zaprzysiężenia dzieci z Publicznego Przedszkola w Wojcieszycach z Oddziałem Zamiejscowym w Różankach na Honorowego Obywatela Gminy Kłodawa oraz w obchodach Świąt Majowych. Uroczystości odbyły się w sali widowiskowej GOK w Wojcieszycach.        

                                                         

Podczas spotkania dzieci, pod przewodnictwem Wójta Gminy Kłodawa Anny Mołodciak, złożyły ślubowanie, po czym Ewa Rawa Lubuski Kurator Oświaty pasowała przedszkolaków na Obywateli Gminy Kłodawa. Dodatkowo każde dziecko otrzymało z rąk Wójta Anny Mołodciak, Przewodniczącego Rady Gminy Jana Kubery oraz Dyrektor Przedszkola Joanny Grymuzy pamiątkowe dyplomy i upominki.

Drugą częścią spotkania był montaż słowno – muzyczny wykonany przez dzieci pod tytułem „PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA”. Dzieci w pięknych strojach z różnych części Polski, przy słowach piosenki „Jedziemy autostopem”, odwiedziły najbardziej charakterystyczne zakątki naszego kraju. Niezwykle barwne, wesołe, ale jakże patriotyczne przedstawienie zakończone zostało tańcem przy „Warszawskim walczyku” oraz słowami: „Cudze chwalimy, swego nie znamy, teraz już wiemy, co posiadamy”.

{gallery}galerie/201604282{/gallery}

godłoL U B U S K I   K U R A T O R   O Ś W I A T Y

 

Szanowni Państwo
Dyrektorzy i Nauczyciele,
Drodzy Uczniowie!

Kolejne wakacje za nami. Dzisiaj uroczyście rozpoczynamy nowy rok szkolny, rok wielu zmian w szkołach, ale też rok kontynuacji. Otwarcie pierwszych Branżowych Centrów Umiejętności, wprowadzenie nowego przedmiotu „Biznes i zarządzanie”, kontynuacja „Historii i teraźniejszości”, rozwój programu „Laboratoria Przyszłości” w szkołach ponadpodstawowych, zwiększenie finansowania m. in. programów „Poznaj Polskę”, „WF z AWF”, laptopy dla uczniów – to tylko wybrane zmiany, które będą obowiązywać w nowym roku szkolnym. Wśród kierunków, które będą realizowane w szkołach i placówkach oświatowych w roku szkolnym 2023/2024 znalazły się: wspomaganie wychowawczej roli rodziny, działania w zakresie edukacji klasycznej, doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, rozwój kształcenia zawodowego, wspieranie uczniów w rozwijaniu ich aktywności fizycznej, rozwój umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli.

Drodzy Nauczyciele! Praca, którą wykonujecie jest nieoceniona. Wierzę, że Państwa upór, oddanie i zaangażowanie zaowocują jeszcze lepszymi wynikami nauczania, większą liczbą zadowolonych wychowanków i Państwa satysfakcją w pracy.

Drodzy Uczniowie! Dla wielu z Was będzie to pierwszy rok, jaki spędzicie w nowej szkole. Dla innych z kolei ostatni, zakończony egzaminami, po których znajdziecie się w nowych szkołach. Wszyscy dziś ponownie stajecie przed ogromną szansą. Mam nadzieję, że z tej szansy skorzystacie. Ta szansa to dobre warunki nauki i wspaniali nauczyciele, którzy z pewnością dołożą wszelkich starań, aby zapewnić Wam jak najwyższy poziom edukacji.

Wszystkim, dla których ważna jest edukacja i wychowanie młodego pokolenia Lubuszan, życzę pełnego sukcesów, spokojnego roku szkolnego 2023/2024.

Lubuski Kurator Oświaty

Ewa Rawa