8 stycznia 2020

Monitorowanie w roku szkolnym 2019/2020

Uprzejmie informuję, że zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020 prowadzone będzie monitorowanie w następujących obszarach:

  • realizacja obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w szkole – publiczne szkoły podstawowe i ponadpodstawowe;
  • przechodzenie uczniów ze szkół ogólnodostępnych do szkół specjalnych – szkoły ogólnodostępne i integracyjne, wskazane przez Lubuskiego Kuratora Oświaty;
  • wspieranie potencjału rozwojowego uczniów i stwarzanie warunków do ich aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz w środowisku społecznym – przedszkola, szkoły i placówki, o których mowa w art. 2 pkt 7 ustawy – Prawo oświatowe, wskazane przez Lubuskiego Kuratora Oświaty;
  • prowadzenie działalności innowacyjnej – publiczne szkoły podstawowe;
  • wdrażanie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego w zakresie warunków realizacji kształcenia w zawodzie – publiczne i niepubliczne szkoły policealne, wskazane przez Lubuskiego Kuratora Oświaty;
  • kształcenie u uczniów kompetencji kluczowych – szkoły wskazane przez Lubuskiego Kuratora Oświaty.

 

 

Monitorowanie odbywać się będzie w formie elektronicznej poprzez stronę internetową www.seo2.npseo.pl. Proszę o wypełnienie zamieszczonego tam formularza, dostępnego wcześniej w wersji tekstowej na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakładce nadzór pedagogiczny https://www.gov.pl/web/edukacja/monitorowanie-w-roku-szkolnym-20192020.  Dyrektorów, którzy dotychczas nie korzystali z platformy seo2.npseo.pl proszę o dokonanie na niej rejestracji, aby w momencie udostępnienia ankiet monitorowania posiadali Państwo hasła do zalogowania się na platformie, natomiast Państwa Dyrektorów, którzy korzystali wcześniej z platformy seo2.npseo.pl proszę o zweryfikowanie aktualnego hasła i loginu. Osoba do kontaktu w Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. – Sylwia Czapla,                                 tel. 95 – 725 50 30, s.czapla@ko-gorzow.edu.pl

Załączniki