13 stycznia 2011

Międzynarodowy Rok Chemii 2011

Rok_ChemiiRezolucją 63. Zgromadzenia Narodów Zjednoczonych rok 2011 proklamowany został Międzynarodowym Rokiem Chemii (ang. International Year of Chemistry 2011, IYC 2011). Obchody objęte zostały Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Koordynatorami obchodów będą: UNESCO oraz Międzynarodowa Unia Chemii Czystej i Stosowanej (International Union of  Pure and Applied Chemistry – IUPAC), zaś hasłem: Chemia – nasze życie, nasza przyszłość.

 

 

Obchody służyć będą podkreśleniu znaczenia chemii jako nauki, a także jej roli w Dekadzie Edukacji nt. Zrównoważonego Rozwoju, w tym głównie w ochronie zasobów naturalnych Ziemi, a także mają przyczynić się do zwiększenia publicznego zainteresowania chemią i uświadomienia jej roli w rozwiązywaniu największych problemów świata, zwiększyć zainteresowanie młodych ludzi tą dziedziną nauki, pobudzić entuzjazm dla twórczego rozwoju chemii w przyszłości, uhonorować wyjątkową rolę kobiet w rozwoju tej dziedziny nauki i przypomnieć najważniejsze historyczne wydarzenia związane z rozwojem chemii.

 

W roku 2011 przypada setna rocznica przyznania Nagrody Nobla Marii Curie-Skłodowskiej. Rok ten wyznacza także 100. rocznicę założenia Międzynarodowego Zrzeszenia Towarzystw Chemicznych, których bezpośrednią następczynią stała się Międzynarodowa Unia Chemii Czystej i Stosowanej.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na oficjalnej stronie http://www.chemistry2011.org/

a także pod linkiem Polskiej Akademii Nauk http://www.komchem.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=64&Itemid=48