1 listopada 2015

Listy szkół i placówek

 

Listy publikowane są w formie tabel przestawnych arkusza kalkulacyjnego Excel.

Wykazy nie zawierają szkół i placówek prowadzonych przez ministrów.

Kształcenie w zawodach 30.09.2017 r.

Wykaz adresowy jednostek organizacyjnych systemu oświaty woj. lubuskiego. Dane SIO z 30.09.2017 r.

Wykaz adresowy jednostek organizacyjnych systemu oświaty woj. lubuskiego. Dane SIO z 10.09.2017 r.

Listy adresowe szkół oraz liczby uczniów w szkołach woj. lubuskiego. Dane SIO z 30.09.2016 r.

Listy adresowe oraz liczby dzieci w przedszkolach woj. lubuskiego. Dane SIO z 30.09.2016 r.

Wykaz adresowy jednostek organizacyjnych systemu oświaty woj. lubuskiego. Dane SIO z 30.09.2016 r.

Kształcenie zawodowe w szkołach woj. lubuskiego. Dane SIO z 30.09.2016 r.

 

Kształcenie w zawodach 30.09.2015 r.

Wykaz jednostek organizacyjnych systemu oświaty woj. lubuskiego. Dane SIO z 30.09.2015 r.

Lista szkół woj. lubuskiego z podziałem uczniów na klasy. Dane SIO z 30.09.2015 r.

Dane adresowe przedszkoli niepublicznych woj. lubuskiego w latach 2010-2017 w układzie terytorialnym. Żródło SIO

 


 

Zmiany w adresach

  1. Zmiana adresu mailowego Zespołu Szkół nr 1 w Szprotawie (Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika oraz Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka). Nowy adres: szkola@zs1szprotawa.pl