31 sierpnia 2021

List Lubuskiego Kuratora Oświaty na rozpoczęcie roku 2021/2022

Szanowni Państwo Dyrektorzy,
Nauczyciele Szkół i Placówek Województwa Lubuskiego,
Uczniowie, Rodzice,
Przedstawiciele Samorządów i Oświatowych Związków Zawodowych
oraz wszyscy Przyjaciele Oświaty,

w minionym roku szkolnym, w obliczu pandemii, szkoły i placówki województwa lubuskiego stanęły przed wyzwaniami dostosowania organizacji pracy do zmienionej rzeczywistości. Bardzo Państwu dziękuję za odpowiedzialną postawę, za rzetelną pracę, życzliwość i wyrozumiałość okazywane uczniom i sobie nawzajem. Jednocześnie zapewniam Państwa, że wszystkie działania prowadzone w ostatnich miesiącach miały na celu jak najlepszą organizację pracy szkół i przedszkoli województwa lubuskiego oraz bezpieczny powrót do nauki w trybie stacjonarnym.

Dziękuję rodzicom za współdziałanie przy realizacji edukacyjnych zadań szkoły. Chciałabym podziękować samorządom lokalnym za życzliwość, współpracę ukierunkowaną na dobro dzieci i młodzieży, podnoszenie jakości edukacji oraz wzmacnianie kompetencji zawodowych nauczycieli.

Przed nami czas odnawiania relacji, integracji zespołów uczniowskich i pracowniczych, a przede wszystkim odbudowy lokalnych, lubuskich wspólnot oraz powrotu do formy po długotrwałej izolacji. Głęboko wierzę, że wspólnie sprostamy tym wyzwaniom. Liczę na to, że Państwa działania w zakresie przestrzegania wytycznych sanitarnych przyczynią się do tego, że szkoły województwa lubuskiego będą bezpiecznym miejscem.

Państwa dyrektorów i nauczycieli naszego województwa zachęcam do aktywnego wkroczenia w nowy rok szkolny 2021/2022 poprzez wsparcie uczniów po długotrwałym okresie nauki zdalnej, a tym samym korzystanie z programów, które oferuje Ministerstwo Edukacji i Nauki takich jak: WF z AWF, czyli Aktywny powrót uczniów do szkoły, Poznaj Polskę, którego celem jest zachęcenie młodych do odwiedzania miejsc ważnych dla polskiej historii i kultury, związanych z naszą tożsamością i dziedzictwem narodowym, Narodowy Program Wsparcia Uczniów po Pandemii, Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dzieci i młodzieży, Dobrze widzieć – Działania profilaktyczne wad wzroku, program Aktywna Tablica, czy też pomoc w uzupełnianiu wiedzy poprzez zajęcia wspomagające.

U progu nowego roku szkolnego życzę wszystkim, aby był spokojny i bezpieczny, a także obfitował w sukcesy edukacyjne oraz wychowawcze. Jestem przekonana, że wytrwałość i konsekwentne rozwijanie swoich talentów pozwolą uczniom osiągnąć jak najlepsze wyniki w nauce.

Życzę, aby rok szkolny 2021/2022 był rokiem mądrej, bezpiecznej i przyjaznej szkoły. Niech w nowym roku szkolnym nie zabraknie Państwu zdrowia, poczucia bezpieczeństwa, niech spełnią się Państwa marzenia.

 

Lubuski Kurator Oświaty

Ewa Rawa