3 lipca 2018

Konsultacje społecznne nowo powstających e-materiałów dydaktycznych w typie abstrakty lekcji w języku angielskim do 10 przedmiotów kształcenia ogólnego

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych nowo powstających e-materiałów dydaktycznych w typie abstrakty lekcji w języku angielskim do 10 przedmiotów kształcenia ogólnego, tj. do języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, matematyki, informatyki, przyrody, biologii, geografii, fizyki i chemii.

 

Abstrakty to krótkie streszczenia lekcji przedmiotowych w języku angielskim, z istniejących e-podręczników, które mają na celu poszerzanie i bogacenie słownictwa angielskiego w zakresie zagadnień ujętych w lekcji. Dostosowane są one do podstawy programowej szkoły podstawowej z 2017 r. i ponadpodstawowej z 2018 r. Zawierają tłumaczenie treści z e-podręczników, ćwiczenia interaktywne, multimedia, nagrania lektorskie i słowniczek trudnych pojęć. Ponadto do abstraktu dołączone są scenariusze dla nauczyciela w polskiej i angielskiej wersji językowej.
Tekst abstraktu zapewnia realizację pełnej jednostki lekcyjnej (45 min) i może służyć do pracy na lekcji lub do samodzielnej pracy ucznia.

 

Abstrakty zostały opracowane przez beneficjentów konkursowych wybranych w konkursie organizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

 

Informacje dotyczące konsultacji znajdziecie Państwo na stronie internetowej Ośrodka Rozwoju Edukacji pod adresem:

https://www.ore.edu.pl/category/projekty-po-wer/tworzenie-e-materialow-dydaktycznych-do-ksztalcenia-ogolnego/tworzenie-e-materialow-dydaktycznych-do-ksztalcenia-ogolnego-aktualnosci/

 

Uwagi prosimy zgłaszać poprzez przycisk „Zgłoś uwagi” z poziomu pojedynczego abstraktu umieszczonego na platformie:

http://www.epodreczniki.pl/begin/konsultacje-spoleczne/

 

Konsultacje trwają do 12 lipca 2018 r.