19 listopada 2013

Konferencje dla nauczycieli języka polskiego

men2Szanowni Państwo

uprzejmie informuję, że w okresie od 25 listopada 2013 r. do 14 stycznia 2014 r. we wszystkich województwach zostaną przeprowadzone konferencje dla nauczycieli języka polskiego dotyczące zmian w egzaminie maturalnym od 2015 r. Konferencje będą prowadzili członkowie zespołu projektowego, który przygotował propozycje zmian w egzaminie maturalnym oraz pracownicy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Organizacją konferencji w poszczególnych województwach, na podstawie wynikającego z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2012 r. (Dz.U. Nr 200, poz, 1537 z późn.zm.) obowiązku wspomagania szkół i prowadzenia doskonalenia nauczycieli w zakresie dotyczącym m.in. zmian wprowadzanych w systemie oświaty, zajmują się wojewódzkie placówki doskonalenia nauczycieli (wykaz, wraz z terminami i miejscem konferencji  w załączeniu). Rejestracja na stronie www.womgorz.edu.pl

Z uwagi na duże znaczenie planowanych konferencji dla przygotowania uczniów do nowej formy egzaminu maturalnego oraz prawidłowego jego przeprowadzania od 2015 r., uprzejmie proszę Państwa Kuratorów o wsparcie przedsięwzięcia w zakresie promocji konferencji wśród dyrektorów i nauczycieli języka polskiego szkół ponadgimnazjalnych oraz o udział Państwa Kuratorów w konferencji.

W celu zapewnienia udziału nauczycieli w konferencjach, bardzo proszę także Państwa o współpracę z dyrektorami placówek doskonalenia nauczycieli przy zapraszaniu na konferencję przedstawicieli wszystkich szkół ponadgimnazjalnych z rejonu objętego zakresem działania placówki doskonalenia (po jednym nauczycielu języka polskiego z każdej szkoły ponad gimnazjalnej). 

W programie konferencji przewiduje się ok. 30 minut na odpowiedzi na pytania dot. matury 2015 z języka polskiego. Zachęcamy więc Nauczycieli do ich zgłaszania na adres OKE w Poznaniu:  sekretariat@oke.poznan.pl

Pobierz informacje o konferencjach