9 lipca 2015

Konferencje dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych województwa lubuskiego dotyczące organizacji roku szkolnego 2015/2016

logo ko Lubuski Kurator Oświaty zaprasza dyrektorów szkół i placówek oświatowych województwa lubuskiego na konferencje dotyczące organizacji roku szkolnego 2015/2016. Terminy, miejsca konferencji zamieszczono w załącznikach. 

 

Pobierz harmonogram konf. dot. org. roku szkolnego 2015/2016

 

Materiały z konferencji:

 

Przedszkola

Szkoły podstawowe

Gimnazja

Szkoły ponadgimnazjalne

Placówki

 

Dopalaczeprezentacja Państwowej Inspekcji Sanitarnej

 

Oferty lubuskich placówek doskonalenia nauczycieli:

Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wielkopolskim

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze