12 marca 2021

Ograniczenia funkcjonowania szkół podstawowych w klasach I-III od 15 marca 2021 r. w województwie lubuskim

Szanowni Państwo Dyrektorzy
szkół podstawowych województwa lubuskiego

Zgodnie z zapowiedzią Ministra Zdrowia oraz Ministra Edukacji i Nauki, od dnia 15 marca 2021 r. do dnia 28 marca 2021 r., z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności na COVID-19, wprowadzone zostanie ograniczenie funkcjonowania klas I-III szkół podstawowych m.in. w województwie lubuskim. Ograniczenie to będzie polegało na prowadzeniu zajęć w tzw. systemie „hybrydowym”, tj. naprzemiennym prowadzeniu zajęć w budynku szkoły przy zachowaniu reżimu sanitarnego oraz zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego ustalonego przez dyrektora sposobu realizowania zajęć.

Ograniczenie funkcjonowania szkół podstawowych w klasach I-III, polegać będzie w szczególności na prowadzeniu zajęć w taki sposób, że nie więcej niż 50% uczniów realizuje te zajęcia w szkole podstawowej oraz co najmniej 50% uczniów realizuje te zajęcia  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub w inny sposób.

W nawiązaniu do wczorajszej konferencji prasowej Ministra Zdrowia oraz Ministra Edukacji i Nauki, w której zapowiedziano wprowadzenie nauczania hybrydowego w klasach I-III w okresie od 15 marca do 28 marca 2021 r. oraz w związku z trudną sytuacją epidemiczną w województwie lubuskim, przypominam o obowiązkach:

– dyrektora wynikających z przepisów wydanych na podstawie  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, w szczególności rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, według aktualnego stanu prawnego,

– stosowania obostrzeń oraz zasad ustalonych w wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz Ministra Edukacji i Nauki,

– informowania Lubuskiego Kuratora Oświaty każdorazowo o sytuacjach powodujących konieczność  zawieszenia działalności jednostki w całości lub w części, a także o innych zdarzeniach związanych z COVID-19, mających wpływ na  funkcjonowanie szkół lub placówek oświatowych województwa lubuskiego.

 

Lubuski Kurator Oświaty

Ewa Rawa