21 lipca 2014

Harmonogram konferencji dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych województwa lubuskiego na temat organizacji roku szkolnego 2014/2015 – sierpień 2014 r.

logo koLubuski Kurator Oświaty zaprasza dyrektorów szkół i placówek oświatowych województwa lubuskiego na konferencje dotyczące organizacji roku szkolnego 2014/2015.

Terminy, miejsca konferencji zamieszczono w załączniku.

 

Materiały z konferencji:

 

 

przedszkola

szkoły podstawowe

gimnazja

szkoły ponadgimnazjalne

placówki

 

Oferty lubuskich placówek doskonalenia nauczycieli:

 

oferta Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze

oferta Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Żarach