Kategoria: System Informacji Oświatowej (SIO)

4 stycznia 2017

Weryfikaca danych SIO w odniesieniu do części oświatowej subwencji ogólnej

W celu ułatwienia kontroli poprawności danych, dotyczących stosunków pracy nauczycieli uwzględnianych w algorytmie szacowania wielkości części oświatowej subwencji ogólnej, prezentujemy w załączeniu przedmiotowe dane, w rozbiciu na jednostki organizacyjne.   Zestawienie liczby etatów nauczycieli jednostakami organizacyjnymi
15 kwietnia 2010

Przekazywanie baz „starego” SIO (JST do KO)

Komunikat przeznaczony dla JST Przygotowany plik jednostki samorządu przesyłamy na adres sio@ko-gorzow.edu.pl  W temacie poczty wpisać: SIO, nazwa JST, numer identyfikacyjny JST nadany JST przez GUS.
  Np: SIO, Gmina Nowa Sól, 080401 1   W treści poczty należy określić:
- jakiego spisu dotyczy plik,
- dane osoby do kontaktu, w tym szczególnie nr telefonu. Wydruk zestawienia zbiorczego, podpisany przez uprawnioną osobę, przesyłamy zwykłą pocztą. Dodatkowo proszę o przesyłanie raportu jednostek scalonych w JST.