Kategoria: Wychowanie i profilaktyka

18 sierpnia 2021

Nowelizacja przepisów dotyczących domów wczasów dziecięcych.

Domy wczasów dziecięcych są placówkami od lat wpisanymi w polski system edukacji, których działalność wzbogaca ofertę edukacyjną kierowaną do dzieci i młodzieży na terenie całego kraju. Pobyt w domu wczasów dziecięcych wraz z rówieśnikami, obok innych wdrażanych działań w formie programów, może wpłynąć na poprawę kondycji dzieci i młodzieży po okresie długotrwałej izolacji.