Kategoria: Projekty i konkursy dla nauczycieli

21 kwietnia 2017

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie poszukuje autorów, redaktorów merytorycznych modyfikacji PPKZ i trenerów spotkań

ore
Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza do współpracy autorów i redaktorów merytorycznych zainteresowanych pracą nad modyfikacją podstaw programowych kształcenia w zawodach w ramach projektu POWER pt. „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego”. Rekrutacja otwarta dotyczy 30 grup zawodowych, w każdej z nich wyłonione zostaną 3-4 osobowe zespoły. Szczegóły i zasady naboru dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej ORE. Nabór autorów i redaktorów merytorycznych dla kolejnych 8 grup zawodów przeprowadzony będzie w trybie postępowania przetargowego.
10 kwietnia 2017

III edycja programu Polskie Nadzieje Olimpijskie

polski komitet olimpijski
Polski Komitet Olimpijski zaprasza do wzięcia udziału w III edycji programu Polskie Nadzieje Olimpijskie, w ramach którego przyznawane są granty finansowe dla instytucji i organizacji sportowych, prowadzących zajęcia sportowe na poziomie wyczynowym dla dzieci i młodzieży oraz na różnych poziomach dla dzieci i młodzieży chorej i niepełnosprawnej.   Na stronie www.nadziejeolimpijskie.pl znajdą Państwo formularz zgłoszeniowy, który należy przesłać na adres e-mail: wniosek@nadziejeolimpijskie.pl do 30 kwietnia 2017r. Więcej informacji w załączonym poniżej regulaminie i na stronie internetowej programu.
4 kwietnia 2017

II edycja konkursu „SZKOŁA ZAWODOWA NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI”

Fundacja Fundusz Współpracy zaprasza szkoły zawodowe do wzięcia udziału w II edycji konkursu „SZKOŁA ZAWODOWA NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI” na najlepsze praktyki w zakresie zapewnienia jakości kształcenia. Współorganizatorami konkursu są: Mazowieckie Kuratorium Oświaty, Ośrodek Rozwoju Edukacji i Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli. W konkursie mogą uczestniczyć wszystkie szkoły ponadgimnazjalne kształcące w zawodach, w tym szkoły zasadnicze, technika oraz szkoły policealne.   Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie przez szkołę praktyki, która: 1) została wdrożona lub jest w trakcie wdrażania,
22 września 2016

VIII edycja „Akademii Bezpiecznego Puchatka”

akademiapuchatka
Z początkiem roku szkolnego wystartowała VIII edycja „Akademii Bezpiecznego Puchatka”, edukacyjnego programu skierowanego do uczniów I klas szkół podstawowych. Celem akcji jest pokazanie dzieciom, jak uniknąć zagrożeń, na które będą narażone podczas codziennych aktywności – na drodze, w szkole, w domu, a także podczas zabawy, czy korzystania z Internetu. Uczestnictwo w programie jest w pełni bezpłatne. Aby otrzymać zestaw merytorycznych materiałów edukacyjnych, wystarczy zgłosić szkołę do udziału w akcji. „Akademia Bezpiecznego Puchatka” realizowana jest przy współpracy z Biurem Prewencji i Biurem Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Patronem Honorowym jest Komendant Główny Policji oraz Kuratoria Oświaty.
6 września 2016

Program edukacyjny dla uczniów i nauczycieli w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

muzeum historii zydow polskich
Nowy rok szkolny w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie obfituje w nowości dla uczniów i nauczycieli – warsztaty historyczne, kulturowe i antydyskryminacyjne, spotkania ze świadkami historii, oprowadzanie po wystawie stałej, kursy doskonalące, konferencje i spektakle. Powstał tu także nowy program edukacyjny dla przedszkolaków.    
6 września 2016

„Projekt z ZUS” dla gimnazjów!

zus
Zachęcamy nauczycieli i uczniów szkół gimnazjalnych do udziału w programie edukacyjnym „Projekt z ZUS” w roku szkolnym 2016/2017   Ubezpieczenia społeczne towarzyszą nam całe życie, choć nie zawsze to sobie uświadamiamy.

Jak budzić tę świadomość wśród młodzieży gimnazjalnej? Zakład Ubezpieczeń Społecznych stworzył „Projekt z ZUS”, który jest kompletnym materiałem dla nauczyciela umożliwiającym realizację tych zadań. Dzięki programowi uczniowie dowiedzą się więcej o prawach i obowiązkach uczestników systemu ubezpieczeń społecznych. Każdemu przybliżona zostanie istota solidaryzmu społecznego.    
12 stycznia 2016

Projekt RAKOOBRONA 2015/2016

rakoobrona
Szanowni Państwo
Fundacja Rosa oraz Fundacja Sensoria organizują ogólnopolską kampanię informacyjno-edukacyjną o nazwie RAKOOBRONA. Celem projektu jest wczesna profilaktyka przeciwnowotworowa. Projekt skierowany jest do szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej z całej Polski, kształcących uczniów w wieku 14-19 lat. Jego adresatami są nauczyciele, a za ich pośrednictwem – uczniowie.
Formą realizacji programu w szkołach są zajęcia w wymiarze jednej godziny lekcyjnej, przeprowadzone przez nauczycieli placówki, która zadeklaruje wolę przystąpienia do kampanii. Każda zgłoszona szkoła otrzymuje od organizatora bezpłatny pakiet materiałów edukacyjnych: płytę CD z 30-minutowym filmem dokumentalno-edukacyjnym „Gra z rakiem”, przewodnik dydaktyczny dla nauczycieli, plakat edukacyjny do zamieszczenia w szkole oraz ulotki informacyjne dla uczniów. Treść artykułów jest oparta na aktualnej wiedzy medycznej. Ich forma jest nowoczesna oraz atrakcyjna dla młodych ludzi.
Więcej szczegółów: http://rakoobrona.pl/,  http://rekrutacja.rakoobrona.pl/
12 września 2014

Wsparcie pracowników lubuskich instytucji sektora oświaty objętych programem zwolnień” – przedłużenie terminu!!!

lubuskie warte zachodu
Uprzejmie informujemy, iż rekrutacja do projektu pt. „Wsparcie pracowników lubuskich instytucji sektora oświaty objętych programem zwolnień” została przedłużona do 15 września 2014 roku. Projekt skierowany jest do 60 pracowników sektora instytucji oświaty z województwa lubuskiego, którzy zostali zwolnieni po 31.12.2012 roku, są zagrożeni lub przewidziani do zwolnienia z pracy.  
6 czerwca 2014

Projekt systemowy „Wsparcie pracowników lubuskich instytucji sektora oświaty objętych programem zwolnień”

lubuskie warte zachodu
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego informuje o rozpoczęciu realizacji projektu systemowego pt.: „Wsparcie pracowników lubuskich instytucji sektora oświaty objętych programem zwolnień”, realizowanego w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.  
22 stycznia 2013

„Przedsiębiorcze szkoły” – materiały edukacyjne

przedsiebiorcze-szkoly
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie zaprasza nauczycieli przedmiotów ekonomicznych do bezpłatnego korzystania z innowacyjnych narzędzi dydaktycznych przeznaczonych dla szkół ponadgimnazjalnych, które powstały w ramach realizacji projektu „Przedsiębiorcze szkoły” na podstawie konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty; działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia; poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia oraz do skorzystania z możliwości udziału w spotkaniach on-line, w trakcie których zaprezentowane zostaną narzędzia i możliwości ich wykorzystywania.
28 września 2012

Konkurs „Uczenie poprzez nauczania – uczniowie prowadzą lekcje języka obcego”

alt
Ośrodek Rozwoju Edukacji ogłasza konkurs dla nauczycieli i uczniów "Uczenie poprzez nauczanie - uczniowie prowadzą lekcje języka obcego" na film amatorski i scenariusz zajęć lekcyjnych poprowadzonych metodą LdL (Lernen durch Lehren) w oparciu o materiały prezentujące metodę dostępne na stronie ORE.
9 listopada 2011

Wyniki konkursu LKO dla nauczycieli na scenariusze lekcji wychowawczych o tematyce związanej z propagowaniem zdrowego stylu życia oraz profilaktyką narkomanii

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Lubuskiego Kuratora Oświaty podczas posiedzenia 25 października 2011 r. wyłoniła laureatów dwóch konkursów dla nauczycieli na scenariusze lekcji wychowawczych o tematyce związanej z propagowaniem  zdrowego stylu życia  (szkoły podstawowe) oraz profilaktyką  narkomanii (gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne).