Kategoria: Kształcenie mniejszości narodowych

3 grudnia 2020

Wielokulturowość w szkole/uczeń cudzoziemski – materiały dla dyrektorów i nauczycieli

Materiały dla dyrektorów i nauczycieli w zasobach Ośrodka Rozwoju Edukacji https://www.ore.edu.pl/2015/03/wielokulturowosc-w-szkole-uczen-cudzoziemski/ Załączniki Ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym Data: 2020-12-03, rozmiar: 435 KB rozporządzenie MEN w sprawie podtrzymywania poczucia tożasamości narodowej Data: 2020-12-03, rozmiar: 404 KB Pobierz wszystkie pliki