Kategoria: Przypięte do prawej strony

11 września 2018

24 grudnia 2018 r. dniem wolnym od pracy w urzędach administracji rządowej

Dzień 24 grudnia 2018 r. (poniedziałek) będzie dniem wolnym od pracy dla administracji rządowej. W zamian urzędy będą otwarte w sobotę 15 grudnia 2018 r. Zarządzenie w tej sprawie podpisał Michał Dworczyk, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Zarządzenie Szefa KPRM dotyczy rządowej administracji:

 • centralnej (czyli ministerstw i urzędów centralnych),
 • terenowej (w której skład wchodzą m.in. urzędy wojewódzkie, urzędy, które należą do Krajowej Administracji Skarbowej, nadzór budowlany, inspekcje i urzędy statystyczne).

Przepisy zarządzenia nie mają zastosowania do administracji samorządowej (urzędów marszałkowskich, starostw powiatowych oraz urzędów miast i gmin), w których czas pracy regulują odrębne przepisy.

Jednocześnie informuję, że treść Zarządzenia jest dostępna pod adresem: https://dsc.kprm.gov.pl/aktualnosci/24-grudnia-dniem-wolnym-od-pracy-w-urzedach-administracji-rzadowej

Załączniki

zarzadzenie_nr_17
Data: 2018-09-11, rozmiar: 257 KB
17 kwietnia 2019

2 maja 2019 r. dniem wolnym od pracy w urzędach administracji rządowej

Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim będzie nieczynne

Dzień 2 maja 2019 r. (czwartek) będzie dniem wolnym od pracy dla administracji rządowej (w tym również dla Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim). W zamian urzędy będą otwarte w sobotę 11 maja 2019 r. Zarządzenie w tej sprawie podpisał Michał Dworczyk, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Zarządzenie Szefa KPRM dotyczy rządowej administracji:

 • centralnej (czyli ministerstw i urzędów centralnych),
 • terenowej (w której skład wchodzą m.in. urzędy wojewódzkie, urzędy, które należą do Krajowej Administracji Skarbowej, nadzór budowlany, inspekcje i urzędy statystyczne).

Przepisy zarządzenia nie mają zastosowania do administracji samorządowej (urzędów marszałkowskich, starostw powiatowych oraz urzędów miast i gmin), w których czas pracy regulują odrębne przepisy.

Jednocześnie informuję, że treść Zarządzenia jest dostępna pod adresem: https://dsc.kprm.gov.pl/aktualnosci/2-maja-dniem-wolnym-od-pracy-w-urzedach-administracji-rzadowej

5 kwietnia 2019

Wspieramy uczniów podczas tegorocznych egzaminów – zgłoś się!

Warszawa, 5 kwietnia 2019 r.

Wspieramy uczniów podczas tegorocznych egzaminów – zgłoś się!

Każda osoba posiadająca kwalifikacje pedagogiczne może być członkiem  zespołu egzaminacyjnego i nadzorującego podczas tegorocznych egzaminów. Wszyscy chętni nauczyciele, którzy chcą pomóc uczniom podczas egzaminów, mogą się już zgłaszać do kuratoriów oświaty. 

W każdym województwie przy kuratorium oświaty zostały uruchomione punkty informacyjne, do których osoby z kwalifikacjami pedagogicznymi mogą przesyłać swoje zgłoszenia. Minister Edukacji Narodowej podpisała rozporządzenia dające taką możliwość. To odpowiedź na prośby dyrektorów szkół.

Kto może się zgłosić?

Każda osoba, która posiada kwalifikacje pedagogiczne.

W jak sposób można się zgłosić?

Należy przesłać swoje zgłoszenie mailem na adres podany przez kuratorium oświaty lub zadzwonić na jeden z podanych numerów. Przesłana informacja powinna zawierać dane osobowe oraz kontaktowe (imię i nazwisko, powiat, gmina, miejscowość, posiadane kwalifikacje, nauczany przedmiot, numer telefonu kontaktowego, a także miejsce ostatniego zatrudnienia – chodzi tylko o szkoły lub placówki edukacyjne. Osoba zgłaszającą się powinna również poinformować o terminie egzaminu, w którym będzie mogła wziąć udział.

Jakie są zadania osoby zgłaszającej się?  

Zadaniem członka zespołu nadzorującego jest w szczególności zapewnienie samodzielnej pracy uczniów w czasie trwania egzaminu w danej sali egzaminacyjnej. Członkowie zespołu po zakończeniu egzaminu zbierają od uczniów zeszyty zadań egzaminacyjnych, karty odpowiedzi lub karty rozwiązań zadań egzaminacyjnych, porządkują i pakują zebrane materiały.

Adresy, pod które można się zgłosić, chcąc zostać członkiem zespołu nadzorującego
podczas tegorocznych egzaminów szkolnych
Kuratorium Oświaty Numer telefonu Adres e-mail
Dolnośląskie 502 097 536 egzamin2019@kuratorium.wroclaw.pl
Kujawsko-Pomorskie 532 997 592 egzamin2019@bydgoszcz.uw.gov.pl
Lubelskie 607 830 921

(81) 538 52 59

egzamin2019@kuratorium.lublin.pl
Lubuskie (95) 725 50 21 egzamin2019@ko-gorzow.edu.pl
Łódzkie 697 613 737 egzamin2019@kuratorium.lodz.pl
Małopolskie (12) 448 11 42 egzamin2019@kuratorium.krakow.pl
Mazowieckie 664 663 628 egzamin2019@kuratorium.waw.pl
Opolskie (77) 452 41 97

691 693 925

(77) 452 41 98

601 435 282

egzamin2019@kuratorium.opole.pl
Podkarpackie 728 832 622

(17) 867 11 19

egzamin2019@ko.rzeszow.pl
Podlaskie (85) 748 48 14 egzamin2019@kuratorium.bialystok.pl
Pomorskie 795 382 572

(58) 322 29 12

egzamin2019@kuratorium.gda.pl
Śląskie 604 228 872 egzamin2019@kuratorium.katowice.pl
Świętokrzyskie (41) 342 15 36 egzamin2019@kuratorium.kielce.pl
Warmińsko-Mazurskie 511 275 104 egzamin2019@ko.olsztyn.pl
Wielkopolskie 780 386 062 egzamin2019@ko.poznan.pl
Zachodniopomorskie (91) 442 75 38 egzamin2019@kuratorium.szczecin.pl

 

Zmiany ujęte w rozporządzeniach pozwalają na sprawne przeprowadzenie tegorocznych egzaminów: ósmoklasisty, gimnazjalnego i maturalnego w sytuacji, gdyby pojawiły się trudności z powołaniem zespołów spośród nauczycieli uczących w danej szkole.

Przypominamy, że egzamin gimnazjalny będzie przeprowadzony 10-12 kwietnia 2019 r., egzamin ósmoklasisty 15-17 kwietnia 2019 r., a egzamin maturalny 6-25 maja 2019 r.

W sytuacji, gdy nie będzie możliwości powołania zespołu egzaminacyjnego oraz zespołów nadzorujących spośród nauczycieli zatrudnionych w szkole, w której przeprowadzany jest egzamin, skład tych zespołów może zostać uzupełniony przez innych nauczyciele spoza danej szkoły. Chodzi o osoby, które mają kwalifikacje nauczycielskie, a nie pracują w żadnej szkole czy placówce.

Drugą zmianą wprowadzaną w przepisach jest zwiększenie liczby uczniów z 20 do 25 przypadających na kolejnego nauczyciela wchodzącego w skład zespołu nadzorującego, w przypadku gdy liczba uczniów w sali egzaminacyjnej przekracza 25 osób. Wprowadzane rozwiązania umożliwią dyrektorowi szkoły większą elastyczność działania w momencie powoływania zespołu egzaminacyjnego i zespołów nadzorujących.

Zbliżające się egzaminy to ważny sprawdzian dla ponad miliona uczniów. Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty i gimnazjalnego to konieczny wymóg w dalszym procesie rekrutacji. To na jego podstawie wydawane jest m.in. świadectwo ukończenia szkoły.

Uczniowie, my #JesteśmyzWami

Departament Informacji i Promocji

Ministerstwo Edukacji Narodowej

21 marca 2019

Otwarty konkurs ofert w zakresie dofinansowania wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej 2019

Otwarty konkurs ofert w zakresie dofinansowania wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej 2019

Szanowni Państwo!

Lubuski Kurator Oświaty ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa lubuskiego w 2019 roku.

Załączniki

15 marca 2019

Program rządowy „Posiłek w szkole i w domu” w 2019 roku

Kto może się ubiegać o środki?

 

O wsparcie finansowe mogą ubiegać się:

– jednostki samorządu terytorialnego,

– osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego,

– osoby fizyczne.

Wsparcie finansowe będzie udzielane organom prowadzącym publiczne szkoły podstawowe, w tym szkoły zorganizowane w zespołach szkół, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, a także publiczne szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej.

Organ prowadzący szkołę może otrzymać wsparcie finansowe na realizację tylko jednego zadania w danej szkole jednokrotnie, przy czym w przypadku szkoły posiadającej organizacyjnie podporządkowaną szkołę filialną również jeden raz w odniesieniu do szkoły filialnej.

 

Ważne terminy

Szkoła, która ma być objęta wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego przekazuje do organu prowadzącego dane, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt. 5 rozporządzeniu Rady Ministrów  z dnia 5 lutego 2019 roku w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków, w terminie
do 15 kwietnia br.

W 2019 roku organy prowadzące występują z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego  do wojewody właściwego ze względu na siedzibę szkoły objętej tym wnioskiem
do 30 kwietnia  br.

Kwalifikacja wniosków nastąpi do 30 maja  br.

Przekazanie środków finansowych nastąpi w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy, jednak nie później niż do  30 czerwca br.

 

Wsparcie finansowe jest udzielane na realizację jednego z poniższych zadań obejmujących:

 • doposażenie i poprawę standardu funkcjonujących stołówek szkolnych (własnej kuchni
  i jadalni);
 • doposażenie stołówek szkolnych, które obecnie nie funkcjonują, tak aby mogły zostać uruchomione;
 • zorganizowanie nowych stołówek szkolnych;
 • adaptację, poprawę standardu i wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków (jadalni).

W rozporządzeniu dotyczącym Programu znajduje się rekomendowany, zalecany katalog elementów wyposażenia, które powinno być kupione w ramach udzielonego wsparcia. Na liście znalazły się m.in. stoły ze stali nierdzewnej, trzony kuchenne z piekarnikami, zlewozmywaki
z instalacją zimnej i ciepłej wody, zestawy garnków i innych naczyń kuchennych, zestawy noży kuchennych, chłodziarka z zamrażarką, zmywarka do naczyń, piec konwekcyjno-parowy lub piekarnik z termoobiegiem, naświetlacz do jaj, robot kuchenny wieloczynnościowy, podgrzewacze do potraw i talerzy, pojemniki i termosy gastronomiczne, sprzęt do dezynfekcji oraz stoły, krzesła, zastawa stołowa i tace, kosze na odpady.

 

Jednocześnie określono wymogi, jakie musi spełniać kupione w ramach wsparcia finansowego wyposażenie.

 

Szczegółowy zakres wyposażenia oraz usług został określony w § 2 ust. 7 ww. rozporządzenia.

Wkład własny w realizację zadania

Program zakłada obowiązkowy wkład własny (finansowy lub rzeczowy) organów prowadzących szkoły w wysokości minimum 20% środków niezbędnych do realizacji dotowanego zadania w odniesieniu do każdej szkoły objętej wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego.

Do wkładu własnego zalicza się:

wkład finansowy – przeznaczony przez organ prowadzący na zakup usług lub wyposażenia, określonych w § 2 ust .7 ww. rozporządzenia, wydatkowany w roku złożenia wniosku
o udzielenie wsparcia finansowego;

wkład rzeczowy w postaci usług lub wyposażenia określonych w § 2 ust.7 ww. rozporządzenia, zakupionych w roku złożenia wniosku o udzielenie wsparcia finansowego, ale nie później niż do dnia złożenia tego wniosku, które organ prowadzący zamierza wykorzystać podczas realizacji zadania, objętego wsparciem finansowym lub które wykorzystał do zadań bezpośrednio związanych z realizacją tego zadania w roku złożenia wniosku o udzielenie wsparcia finansowego;

wkład rzeczowy w postaci wydatków związanych z kosztami osób realizujących zadania

wynikające z zadania, objętego wsparciem finansowym, których poniesienie jest niezbędne do realizacji tego zadania, a nie jest finansowane w ramach udzielonego wsparcia finansowego.

 

Wartość wkładu rzeczowego powinna być potwierdzona fakturami lub innymi dokumentami uzupełniającymi o wartości dowodowej równoważnej fakturom.

 

Wsparcie udzielone zostanie w formie dotacji celowej, a w przypadku szkół prowadzonych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – w formie dofinansowania.

 

 

Maksymalna kwota wsparcia finansowego będzie wynosić:

– 80 tys. zł – na doposażenie i poprawę standardu funkcjonujących stołówek szkolnych (własnej kuchni i jadalni), doposażenie stołówek, które obecnie nie funkcjonują, tak, aby mogły zostać uruchomione lub stworzenie nowych stołówek szkolnych;

– 25 tys. zł – na adaptację, poprawę standardu i wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków (jadalni).

W przypadku występowania z wnioskiem o dzielenie wsparcia finansowego dla kilku szkół należy skopiować „CZĘŚĆ II: DANE DOTYCZĄCE SZKÓŁ W ODNIESIENU DO KTÓRYCH WYSTĘPUJE SIĘ Z WNIOSKIEM O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO” tyle razy dla ilu szkół występuje się o wsparcie.

Organ prowadzący przekazuje do Lubuskiego Kuratora Oświaty (Kurator realizuje zadanie na mocy porozumienia zawartego z Wojewodą Lubuskim) wniosek o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” oraz do swojego wniosku załącza wykaz szkół objętych wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego – wymagane także w przypadku, gdy o wsparcie finansowe wnioskuje jedna szkoła.

 

Kwalifikacji nie podlegają wnioski niepełne lub złożone po terminie.

 

Wnioski należy kierować na adres:

 

Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.
ul. Jagiellończyka 10

66-400 Gorzów Wlkp.

 

w terminie do 30 kwietnia 2019 roku (liczy się data stempla pocztowego).

 

 

Załączniki

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania
Data: 2019-03-15, rozmiar: 16 KB
• Wniosek o udzielenie wsparcia finansowego
Data: 2019-03-15, rozmiar: 47 KB
Załącznik do wniosku
Data: 2019-03-15, rozmiar: 47 KB
27 lutego 2019

Sieć szkół oraz sieć przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

W związku z koniecznością ustalenia nowych planów sieci szkół od 1 września 2019 r., Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało przykładowe uchwały w sprawie ustalenia planów sieci szkół.  Przygotowane przez MEN przykładowe uchwały w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych, ponadpodstawowych i specjalnych zamieszczone są na stronie:  https://www.gov.pl/web/edukacja/ustalanie-planu-sieci-szkol-od-1-wrzesnia-2019-r

W załączeniu zamieszczamy procedury wydawania przez Lubuskiego Kuratora Oświaty opinii w sprawie sieci szkół i przedszkoli, wprowadzone zarządzeniem Nr 11/2019 Lubuskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia procedur wydawania opinii w sprawie sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, w sprawie planów sieci publicznych szkół podstawowych, a także w sprawie planów sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych.

Załączniki

25 stycznia 2019

Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Lubuski Kurator Oświaty przekazuje dyrektorom szkół podstawowych informacje Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej o egzaminie ósmoklasisty oraz szkoleniach kandydatów na egzaminatorów.

Poniżej zamieszczamy do wykorzystania na lekcjach przedmiotowych lub wychowawczych link do strony z filmami dotyczącymi egzaminu ósmoklasisty:

https://www.youtube.com/watch?v=vNB6rQ3WF4k

Załączniki

pimo dyrektora CKE
Data: 2019-01-25, rozmiar: 629 KB
14 czerwca 2018

Dopalacze. Gdzie szukać pomocy? Najważniejsze numery telefonów.

W ostatnich dniach w kraju odnotowano wiele przypadków zatrucia narkotykami, tzw. dopalaczami. Do szpitali trafiły osoby z ostrym zatruciem organizmu. Apelujemy i ostrzegamy, aby nie kupować i nie zażywać takich substancji. Producenci i sprzedawcy dopalaczy kierują się przede wszystkim zyskiem, za nic mając ludzkie życie. Sprzedając dopalacze – sprzedają śmierć!

Masz wątpliwości czy Twoje dziecko zażywa dopalacze? Chcesz dowiedzieć się więcej na temat możliwości leczenia? Wiesz wszystko o negatywnych skutkach tych niebezpiecznych substancji? Masz informacje o miejscach, w których handluje się zakazanymi środkami? Jesteś uzależniony? Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało listę numerów telefonów pod którymi można szukać pomocy. Lista zostanie także przekazana do wszystkich resortów, urzędów wojewódzkich oraz powiatów.

800 060 800 – Bezpłatna, całodobowa infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego. Pod tym numerem telefonu możemy uzyskać informacje na temat negatywnych skutków zażywania dopalaczy oraz o możliwościach leczenia. Infolinia jest także przeznaczona dla rodziców, którzy mają wątpliwości czy ich dzieci zażywają dopalacze. Na infolinię GIS można przekazywać także informacje, które mogą ułatwić służbom dotarcie do osób handlujących tymi nielegalnymi substancjami.

116 111 – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży. Służy on młodzieży i dzieciom potrzebującym wsparcia, opieki i ochrony. Zapewnia dzwoniącym możliwość wyrażania trosk, rozmawiania o sprawach dla nich ważnych oraz kontaktu w trudnych sytuacjach. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia jest dostępna codziennie w godzinach 12:00 – 22:00, pomoc online dostępna na www.116111.pl/napisz.

800 100 100 – Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci. To bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 – 18:00, pomoc online dostępna pod adresem pomoc@800100100.pl.

800 12 12 12 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Osoby poszukujące pomocy oraz informacji na temat dopalaczy mogą korzystać także z telefonu zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Numer przeznaczony jest zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, którzy chcą zgłosić problemy dzieci. Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 20.00. Po godzinie 20.00 oraz w dni wolne od pracy, każdy może przedstawić problem i zostawić numer kontaktowy. Pracownik telefonu zaufania oddzwoni następnego dnia.

112 – Jednolity numer alarmowy obowiązujący na terenie całej Unii Europejskiej.

14 czerwca 2018

Budowa szybkich sieci szerokopasmowych w ramach I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Poniżej prezentujemy List Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szybkich sieci szerokopasmowych. Budowa przyłączy do tych szkół, które nie posiadają dostępu nowoczesnej infrastruktury telekomunikacyjnej jest warunkiem niezbędnym do skorzystania przez nie z usług Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE) oraz programu „Aktywna Tablica”.

Załączniki

List MEN w sprawie OSE
Data: 2018-06-14, rozmiar: 495 KB
7 czerwca 2018

Zmiana przepisów dotyczących warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki

W związku ze zmianą przepisów dotyczących organizacji m.in. wycieczek zagranicznych, informujemy, że nowe przepisy, które obowiązują od 2 czerwca, dotyczą szkół, które w wyniku reformy oświaty, zostały już dostosowane do nowego ustroju szkolnego (przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły branżowe). Pozostałe szkoły stosować powinny dotychczasowe przepisy.

Poniżej zamieszczamy nowe rozporządzenie

Załączniki

Wzór karta wycieczki
Data: 2018-06-11, rozmiar: 46 KB
rozporządzenie
Data: 2018-06-07, rozmiar: 383 KB
14 kwietnia 2017

Centralny Rejestr Orzeczeń Dyscyplinarnych

Ministerstwo Edukacji Narodowej przypomina, że od dnia 1 marca br., zgodnie z art. 85y ust. 1a ustawy-Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r., poz. 1379 oraz z 2017 r., poz. 60), wniosek do Centralnego Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych (CROD) składa dyrektor szkoły[1] tylko w przypadku jeżeli:

 • ustalił za pomocą narzędzia informatycznego (wyszukiwarka CROD – dostępna tylko dla dyrektorów szkół – w strefie dla zalogowanych SIO), udostępnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, że numer PESEL nauczyciela lub osoby ubiegającej się o zatrudnienie na stanowisku nauczyciela znajduje się w rejestrze;
 • nauczyciel lub osoba ubiegająca się o zatrudnienie na stanowisku nauczyciela nie posiada numeru PESEL.

 

Dyrektor szkoły korzystając z wyszukiwarki w SIO (strefa dla zalogowanych dyrektorów szkół, tylko na login i hasło dyrektora), powinien po wpisaniu numeru PESEL nauczyciela zatrudnionego w danej szkole lub osoby, ubiegającej się o zatrudnienie na stanowisku nauczyciela w tej szkole, ustalić, czy wpisany numer znajduje się w CROD. Po wpisaniu numeru PESEL i kliknięciu przycisku [Sprawdź] pojawi się informacja albo komunikat:

 

 1. informacja, że PESEL XXXXXXXXXXX nie znajduje się w bazie PESEL CROD (wraz z datą i godziną wygenerowania informacji); jeżeli wpisany numer PESEL nie znajduje się w CROD – wyświetlony komunikat dyrektor szkoły powinien pobrać w formacie PDF, wydrukować i załączyć do teczki akt osobowych nauczyciela (dokument ten jest równoważny z informacją wystawioną przez MEN);
 2. komunikat „Aby uzyskać informację z centralnego rejestru orzeczeń dyscyplinarnych, należy złożyć wniosek w postaci elektronicznej”. Tylko wtedy dyrektor szkoły jest uprawniony do złożenia wniosku do MEN (za pomocą e-PUAP) – jeżeli wpisany numer PESEL znajduje się w bazie PESEL CROD.

 

Rozwiązanie, o którym mowa w pkt a) pisma, w znacznym stopniu usprawnia proces weryfikacji oraz powoduje, że nie ma potrzeby zwracania się do Ministerstwa Edukacji Narodowej z wnioskiem o udzielenie informacji z CROD.

 

W przypadku wystąpienia problemów technicznych ze strefą dla zalogowanych SIO, należy skontaktować się z infolinią pod numerem (22) 116 51 00 lub strefa@cie.men.gov.pl

[1] ilekroć w piśmie mowa jest o szkole należy rozumieć przez to przedszkola, szkoły i placówki oraz inne jednostki organizacyjne wymienione w art. 1 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela, a także odpowiednio ich zespoły.