Kategoria: Organizacja nadzoru pedagogicznego

14 kwietnia 2017

Wykaz wizytatorów Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim nadzorujących szkoły i placówki województwa lubuskiego

alt
Załączniki Wizytatorzy nadzorujący publiczne placówki doskonalenia nauczycieli Data: 2017-04-14, rozmiar: 187 KB Wizytatorzy nadzorujący publiczne szkoły i placówki, dla których organem prowadzącym jest powiat Data: 2017-04-14, rozmiar: 196 KB Wizytatorzy nadzorujący publiczne szkoły i placówki resortowe Data: 2017-04-14, rozmiar: 179 KB Wizytatorzy nadzorujący publiczne szkoły i placówki specjalne, Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, Ośrodki Rewalidacyjno-Wychowawcze, Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii, Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze Data: 2017-04-14,