Kategoria: Komunikaty MEN

5 października 2016

Konferencja „Program wychowawczy i działania profilaktyczne realizowane w szkołach i placówkach systemu oświaty. Rekomendowane kierunki działań.”

men
Szanowni Państwo   Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, wojewodami, kuratoriami oświaty oraz jednostkami samorządów terytorialnych organizuje osiem regionalnych konferencji informacyjno-konsultacyjnych pn. „Program wychowawczy i działania profilaktyczne realizowane w szkołach i placówkach systemu oświaty. Rekomendowane kierunki działań.” Zadanie realizowane jest w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.    
19 września 2016

Program badań przesiewowych słuchu u dzieci ze szkół podstawowych położonych w gminach wiejskich.

logo ko
W roku szkolnym 2016/2017 Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu realizuje Program badań przesiewowych słuchu u dzieci ze szkół podstawowych położonych w gminach wiejskich. Celem Programu jest wczesne wykrywanie zaburzeń słuchu u dzieci, objęcie opieką diagnostyczną, terapeutyczną i rehabilitacyjną dzieci z wykrytymi zaburzeniami słuchu oraz podnoszenie świadomości rodziców i środowiska szkolnego na temat potrzeby wczesnego wykrywania zaburzeń słuchu u dzieci w wieku szkolnym.
22 sierpnia 2016

Organizacja pracy szkoły w klasach 1 i 2 szkoły podstawowej.

ankieta
Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół podstawowych   W związku ze zbliżającym się rokiem szkolnym 2016/2017 zwracamy się do Państwa  z prośbą o przekazanie danych dotyczących organizacji pracy szkoły w klasach 1 i 2. Prosimy o przekazanie za pomocą systemu ankiet danych informujących o ilości oddziałów oraz ilości dzieci, które od 1 września 2016 r. będą uczęszczały do Państwa szkół.   ankieta.ko-gorzow.edu.pl - termin do 29 sierpnia  
10 maja 2016

Lubuska Debata o Edukacji pt. Jak sprawować nadzór pedagogiczny?

logo ko
Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych

Lubuski Kurator Oświaty w dniach 23 i 24 maja 2016 r. organizuje dwie tożsame Lubuskie Debaty o Edukacji pt. Jak sprawować nadzór pedagogiczny? przeznaczone dla dyrektorów szkół i placówek, których celem jest zebranie propozycji dotyczących sposobu sprawowania nadzoru pedagogicznego prowadzonego przez kuratora oświaty oraz dyrektorów szkół i placówek.   ko-gorzow.edu.pl/konferencje  
29 kwietnia 2016

Program rządowy „Książki naszych marzeń”- formularze sprawozdań.

men2
Szanowni Państwo   Ministerstwo Edukacji Narodowej uprzejmie informuję, że w związku ze zbliżającym się terminem przygotowania sprawozdań z realizacji programu rządowego „Książki naszych marzeń”, na stronie internetowej MEN - w zakładce „Jakość edukacji” – zostały zamieszczone proponowane formularze sprawozdań z realizacji programu.
16 listopada 2015

Informacje o nostryfikacji świadectw i dyplomów na stronie MEN w języku angielskim

men2
Ministerstwo Edukacji Narodowej uprzejmie informuje, że na stronie MEN w wersji anglojęzycznej http://men.gov.pl/en w zakładce Recognition of foreign school certificates and diplomas in Poland znajdują się informacje o aktualnym trybie, zasadach i procedurach uznawania wykształcenia uzyskanego w zagranicznym systemie oświaty, wraz z tekstami przepisów w języku angielskim.
23 września 2015

Konferencja pn. „Uczeń bezpieczny w sieci”

men2
Ministerstwo Edukacji Narodowej zaprasza Państwa:   - przedstawicieli organów prowadzących szkoły,
- dyrektorów szkół i placówek, nauczycieli, pedagogów, psychologów, wychowawców,
- przedstawicieli rad rodziców,
- przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w cyberprzestrzeni   na ogólnopolską konferencję pn. „Uczeń bezpieczny w sieci”, która odbędzie się
w Warszawie w dniu 2 października 2015 r. w godz. 10.00-15.00 (Airport Hotel Okęcie, ul. 17 stycznia 24 - sala Galaxy I,I piętro).