Kategoria: Komunikaty MEN

10 maja 2016

Lubuska Debata o Edukacji pt. Jak sprawować nadzór pedagogiczny?

logo ko
Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych

Lubuski Kurator Oświaty w dniach 23 i 24 maja 2016 r. organizuje dwie tożsame Lubuskie Debaty o Edukacji pt. Jak sprawować nadzór pedagogiczny? przeznaczone dla dyrektorów szkół i placówek, których celem jest zebranie propozycji dotyczących sposobu sprawowania nadzoru pedagogicznego prowadzonego przez kuratora oświaty oraz dyrektorów szkół i placówek.   ko-gorzow.edu.pl/konferencje  
29 kwietnia 2016

Program rządowy „Książki naszych marzeń”- formularze sprawozdań.

men2
Szanowni Państwo   Ministerstwo Edukacji Narodowej uprzejmie informuję, że w związku ze zbliżającym się terminem przygotowania sprawozdań z realizacji programu rządowego „Książki naszych marzeń”, na stronie internetowej MEN - w zakładce „Jakość edukacji” – zostały zamieszczone proponowane formularze sprawozdań z realizacji programu.
16 listopada 2015

Informacje o nostryfikacji świadectw i dyplomów na stronie MEN w języku angielskim

men2
Ministerstwo Edukacji Narodowej uprzejmie informuje, że na stronie MEN w wersji anglojęzycznej http://men.gov.pl/en w zakładce Recognition of foreign school certificates and diplomas in Poland znajdują się informacje o aktualnym trybie, zasadach i procedurach uznawania wykształcenia uzyskanego w zagranicznym systemie oświaty, wraz z tekstami przepisów w języku angielskim.
23 września 2015

Konferencja pn. „Uczeń bezpieczny w sieci”

men2
Ministerstwo Edukacji Narodowej zaprasza Państwa:   - przedstawicieli organów prowadzących szkoły,
- dyrektorów szkół i placówek, nauczycieli, pedagogów, psychologów, wychowawców,
- przedstawicieli rad rodziców,
- przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w cyberprzestrzeni   na ogólnopolską konferencję pn. „Uczeń bezpieczny w sieci”, która odbędzie się
w Warszawie w dniu 2 października 2015 r. w godz. 10.00-15.00 (Airport Hotel Okęcie, ul. 17 stycznia 24 - sala Galaxy I,I piętro).
31 lipca 2015

Bezpłatny dostęp do podręczników i materiałów ćwiczeniowych – dotacja celowa

men2
Dyrektorzy szkół podstawowych,
Dyrektorzy gimnazjów   Przekazujemy w załączeniu list Ministra Edukacji Narodowej dotyczący prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, które przysługuje uczniom klas I, II, IV szkoły podstawowej oraz uczniom klasy I gimnazjum. Prosimy o zapoznanie się z jego treścią i bieżące monitorowanie realizacji tego zadania. Jednocześnie prosimy dyrektorów szkół, którzy nie złożyli jeszcze do swojego organu prowadzącego informacji niezbędnych do uruchomienia dotacji celowej,  o jak najszybsze dopełnienie tej czynności.
16 lipca 2015

Szkoły prowadzące kształcenie zawodowe – skierowania na badania lekarskie wydawane przez szkoły

men2
Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół i placówek realizujących kształcenie zawodowe
województwa lubuskiego  

Przekazujemy list Pana Ministra Tadeusza Sławeckiego, który dotyczy skierowań na badania lekarskie, wydawanych przez szkoły prowadzące kształcenie zawodowe kandydatom do klas pierwszych oraz informacji, które takie skierowanie powinno zawierać, aby lekarz medycyny pracy mógł rzetelnie ocenić możliwość podjęcia przez ucznia nauki w danym zawodzie.
30 czerwca 2015

Ankiety dotycząca funkcjonowania świetlic w szkołach podstawowych

men2
Szanowni PaństDyrektorzy szkół podstawowych,

przekazujemy w załączeniu list Pani Joanny Kluzik-Rostkowskiej, Minister Edukacji Narodowej, która zwróciła się do dyrektorów publicznych szkół podstawowych ogólnodostępnych z prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej funkcjonowania świetlic w ich szkołach.   Aby wypełniać ankietę, dyrektorzy szkół logują się do portalu SIO:  https://sio.men.gov.pl/dodatki/strefa/. Wypełnione ankiety znajdują się na mapie szkół: http://6latki.men.gov.pl/index.php/mapa-szkol .
22 czerwca 2015

Informacja dla organów prowadzących szkoły –  Program Rządowy „Książki naszych marzeń”

logo ko
Rada Ministrów 26 maja 2015 r. podjęła uchwałę o realizacji w roku szkolnym 2015/2016 rządowego programu „Książki naszych marzeń”. Umożliwi on zakup książek do bibliotek szkolnych w celu promocji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz rozwijania ich kompetencji i zainteresowań czytelniczych.