Kategoria: Strona główna

22 maja 2017

Festyn edukacyjno – rekreacyjny „Z NAMI BEZPIECZNIEJ”

Uprzejmie informuję , że w dniu 20 czerwca br. w godzinach 10.00 – 14.00, na „Błoniach nad Wartą” (w rejonie wiaduktu żelaznego) planowane jest przeprowadzenie festynu edukacyjno – rekreacyjnego „Z NAMI BEZPIECZNIEJ” dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych województwa lubuskiego. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach rządowego programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej”.
22 maja 2017

Wyniki III. Wojewódzkiego Przeglądu Musztry Klas Mundurowych Województwa Lubuskiego

9 maja 2017 r. na Placu Grunwaldzkim w Gorzowie Wlkp. odbył się III Wojewódzki Przegląd Musztry Klas Mundurowych Województwa Lubuskiego. W rywalizacji brały udział reprezentacje szkół CKZiU „ELEKTRYK” z Nowej Soli, Zespołu Szkół Technicznych z Zielonej Góry oraz  Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Gorzowa Wlkp. Drużyny ocenione zostały w trzech konkurencjach: piosenki marszowej, musztry obowiązkowej i musztry paradnej. Podczas Przeglądu mieszkańcy mogli zapoznać się z uzbrojeniem 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej z Międzyrzecza oraz Patrolu Rozminowania nr 3 z  2.
19 maja 2017

Ogólnopolski Konkurs o „LAUR Mistrza Nowoczesnej Edukacji”

alt
Szanowni Państwo
Dyrektorzy przedszkoli i szkół województwa lubuskiego Lubuski Kurator Oświaty serdecznie zaprasza Państwa do udziału w Ogólnopolskim Konkursie o „Laur Mistrza Nowoczesnej Edukacji”. Honorowy patronat nad realizowaną inicjatywą objęła Minister Edukacji Narodowej – Pani Anna Zalewska. W pierwszym etapie Konkursu, w terminie do 15 czerwca 2017 r., przedszkola i szkoły przesyłają zgłoszenia konkursowe wraz z materiałami na płycie CD na adres: Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim, ul.
17 maja 2017

Ekoedukator

inspekcja ochrony srodowiska
Ekoedukator to nowa inicjatywa edukacyjna Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska
w Zielonej Górze. Jest cykl publikacji popularno-naukowych , które pomogą wszystkim, bez względu na wiek, poszerzyć swoją wiedzę z zakresu ochrony środowiska i spojrzeć na wiele codziennych problemów z praktycznej strony.  
16 maja 2017

Warsztaty:. Narzędzia do autoewaluacji w Szkole Promującej Zdrowie

wom gorzow
Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. zaprasza koordynatorów szkół i przedszkoli promujących zdrowie oraz innych nauczycieli zajmujących się edukacją zdrowotną i promocją zdrowia do udziału w 8-godzinnych warsztatach nt. Narzędzia do autoewaluacji w Szkole Promującej Zdrowie. Szkolenie odbędzie się w maju 2017r.  
12 maja 2017

Konferencja z okazji Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego

Wydział Techniczny Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim wraz z Kołem Gorzowskim i Kołem Zielonogórskim Polskiego Towarzystwa Informatycznego zapraszają do wzięcia udziału w konferencji z okazji Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego, która odbędzie się 19.05.2017 r. w siedzibie Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp. (ul. Chopina 52). Konferencja została objęta honorowym patronatem Wojewody Lubuskiego,  JM. Rektor Akademii im. Jakuba z Paradyża, Marszałka Województwa Lubuskiego i Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.  
10 maja 2017

Rekrutacja na stanowiska koordynatorów ds. wdrażania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych

Szanowni Państwo poniżej zamieszczamy ogłoszenie o naborze na stanowiska koordynatorów ds. wdrażania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych , realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego pn. Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej. Załączniki załącznik nr 6 - Karta oceny koordynatorów Data: 2017-05-15, rozmiar: 95 KB załącznik nr 11 - Oświadczenie uczestnika projektu Data: 2017-05-15, rozmiar: 101 KB Wymagania wobec kandydatów na koordynatorów Data: 2017-05-10,
8 maja 2017

Kiermasz podręczników dla uczniów z niepełnosprawnościami klas I-III szkół podstawowych

ore
Szanowni Państwo   Ośrodek Rozwoju Edukacji zachęca do skorzystania z narzędzia informatycznego „Kiermasz podręczników”, będącego jednym z elementów aplikacji „Podręczniki dla uczniów z niepełnosprawnościami” dostępnej pod adresem: http://adaptacje.ore.edu.pl. Aplikacja została stworzona dla szkół, do których uczęszczają uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wymagający dostosowanych podręczników. Celem kiermaszu jest przekazywanie lub wypożyczanie przez szkoły wolnych egzemplarzy zaadaptowanych podręczników uczniom innych placówek oświatowych. Szkoły, korzystając z aplikacji, mogą zamieszczać informacje o niewykorzystanych wydrukowanych podręcznikach.
8 maja 2017

Program „Stypendia Pomostowe” dla studentów I roku studiów wyższych

agencja nieruchomosci rolnnych
Agencja Nieruchomości Rolnych we współpracy z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości będzie kontynuowała w roku akademickim 2017/2018 realizację Programu Stypendiów Pomostowych dla studentów I roku studiów wyższych.   O stypendium mogą ubiegać się maturzyści, który ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2017 roku i spełniają następujące kryteria: są obywatelami polskimi (lub posiadają Kartę Polaka), osiągnęli na egzaminie maturalnym co najmniej 90 punktów, są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej,
8 maja 2017

Uroczystość podsumowania konkursów przedmiotowych Lubuskiego Kuratora Oświaty organizowanych dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2016/2017

Szanowni Państwo,
Drodzy uczniowie  W dniu 28 kwietnia 2017 r. o godzinie 1100 w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie Wielkopolskim, odbyło się uroczyste podsumowanie konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa lubuskiego organizowanych w roku szkolnym 2016/2017 przez Lubuskiego Kuratora Oświaty.
28 kwietnia 2017

Informacja o naborze na projekty regularne w ramach 3. Osi Priorytetowej PW INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020

Szanowni Państwo, informujemy, iż 3 lipca 2017r. rozpocznie się kolejny nabór na projekty regularne w ramach 3. Osi Priorytetowej Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020 – Edukacja transgraniczna. Celem działań prowadzonych w ramach tej osi priorytetowej jest rozbudowa transgranicznej oferty edukacyjnej, dopasowanej do potrzeb wspólnego rynku pracy. Spowoduje to wzrost kompetencji i mobilności uczniów, studentów i absolwentów.