Kategoria: Strona główna

17 maja 2021

Wsparcie uczniów w powrocie do szkół – materiały edukacyjne

Zachęcamy do skorzystania z wykazu materiałów edukacyjnych przygotowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Zawiera on publikacje i poradniki dla nauczycieli, dyrektorów szkół oraz rodziców. Materiały te będą pomocne w pracy z dziećmi i młodzieżą po długotrwałym okresie nauki zdalnej. Materiał na stronie MEiN: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wsparcie-uczniow-w-powrocie-do-szkol–materialy-edukacyjne
14 maja 2021

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Stopniowo wracamy do zajęć stacjonarnych. Od 31 maja br. już wszyscy uczniowie i słuchacze będą uczyć się w szkołach i placówkach. Aby powrót do szkół był bezpieczny, MEiN we współpracy z MZ i GIS przygotowało wytyczne sanitarne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Załączniki Wytyczne Data: 2021-05-14, rozmiar: 606 KB Wytyczne Data: 2021-05-14, rozmiar: 134 KB Pobierz wszystkie pliki
14 maja 2021

List Lubuskiego Kuratora Oświaty

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele! Sytuacja epidemiczna na tyle się poprawia, że w reżimie sanitarnym i przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa wracamy do normalnej pracy szkół. Dzięki decyzji Rządu RP stopniowo, przez cały maj, do stacjonarnej pracy będą wracały poszczególne szkoły i placówki. W związku z powyższym zwracam się do Państwa z gorącą prośbą, aby dołożyć wszelkich starań, by odbudować relacje interpersonalne pomiędzy uczniami oraz uczniami i nauczycielami, by zintegrować zespoły klasowe i szkolne,
11 maja 2021

Zakończenie konkursów przedmiotowych LKO – rok szkolny 2020/2021 (odbiór zaświadczeń)

W roku szkolnym 2020/2021 Lubuski Kurator Oświaty przy pomocy komisji szkolnych, rejonowych i wojewódzkich zorganizował 10 konkursów przedmiotowych z następujących przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, język angielski, język francuski, język niemiecki, język polski i matematyka.
11 maja 2021

Konferencja szkoleniowa dla dyrektorów poradni psychologiczno – pedagogicznych województwa lubuskiego.

Dnia 7 maja 2021 r. odbyła się konferencja szkoleniowa dla dyrektorów poradni psychologiczno – pedagogicznych  na temat Wsparcie psychospołeczne uczniów – rola poradni psychologiczno – pedagogicznych w przygotowaniu dzieci i młodzieży do powrotu do szkół Celem spotkania było  wyposażenie dyrektorów poradni psychologiczno – pedagogicznych w wiedzę  na temat  form i środków ukierunkowanych na wsparcie uczniów i profilaktykę związaną ze zdrowiem psychicznym i fizycznym w kontekście powrotu uczniów do nauki stacjonarnej. Załączniki Profilaktyka oraz działania postpandemiczne Data: 2021-05-11,
11 maja 2021

Europejski Tydzień Młodzieży 2021.

W dniach 24-30 maja 2021 r., odbędzie się Europejski Tydzień Młodzieży, organizowany z inicjatywy Komisji Europejskiej przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności. Tegoroczna edycja będzie realizowana przede wszystkim zdalnie: w planie m.in. eurolekcje, warsztaty online i ciekawe dyskusje. Szczegółowe informacje pod adresem: https https://etm.frse.org.pl/  
7 maja 2021

Program rządowy „Aktywna tablica” w 2021 roku

Informujemy, że terminy składania wniosków o dofinansowanie z Programu „Aktywna tablica” oraz wzory wniosków będą zmienione. Zmiany spowodowane są pracami nad nowelizacją rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
23 października 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów
i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 – „Aktywna tablica”. Po zakończeniu prac nad przepisami informacja o zmianach będzie dostępna na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz na stronie Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim.
7 maja 2021

Lubuskie w Europie- pokaż to na zdjęciu!

lubuski urzad wojewodzki
Z okazji Dnia Europy przypadającego 9. maja Punkt EUROPE DIRECT działający w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim zaprasza wszystkich Lubuszan do udziału w konkursie fotograficznym.   Hasło konkursu to „Lubuskie w Europie-pokaż to na zdjęciu!”. Zadanie konkursowe jest proste, wystarczy wykonać aparatem fotograficznym lub telefonem ciekawe zdjęcie z symbolem/symbolami związanymi z Unią Europejską. Prace konkursowe należy przesłać do 9 maja 2021 r. w komentarzu pod postem informującym o konkursie zamieszczonym na profilu facebookowym organizatora https://www.facebook.com/EDZielonaGora  
6 maja 2021

Nabór do programu Aktywny powrót do szkoły- WF z AWF

Szanowni Państwo, w Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego ruszył nabór do programu Aktywny powrót do szkoły – WF z AWF realizowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej oraz wychowania fizycznego szkół podstawowych i średnich z  województwa lubuskiego mogą rejestrować się na szkolenia, które będą organizowane w AWF w Poznaniu oraz w Filii AWF w Gorzowie Wielkopolskim. Pierwszy etap programu obejmuje jednodniowe, kompleksowe szkolenie – wykłady i warsztaty o tematyce zdrowotnej,
5 maja 2021

Komunikat w sprawie wniosków o przyznanie nagrody Ministra Edukacji i Nauki oraz nagrody Lubuskiego Kuratora Oświaty

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, iż termin nadsyłania wniosków o przyznanie nagrody Ministra Edukacji i Nauki oraz nagrody Lubuskiego Kuratora Oświaty upływa z dniem 31 maja każdego roku (liczy się data wpływu do Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim). Z okazji Dnia Edukacji Narodowej – zgodnie z wieloletnią tradycją – nauczycielom posiadającym wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej, przyznawane są nagrody na podstawie art. 49 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.
30 kwietnia 2021

Informator dla kandydatów do szkół ponadpodstawowych województwa lubuskiego

Zapraszamy do zapoznania się z wykazem szkół ponadpodstawowych województwa lubuskiego. Mamy nadzieję, że pomoże on absolwentom w zdobywaniu informacji na temat możliwości kształcenia na terenie naszego województwa. Niniejsze zestawienie zostało opracowane we współpracy z organami prowadzącymi szkoły. http://informator.ko-gorzow.edu.pl/  
30 kwietnia 2021

Stypendium Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji i Nauki – rok szkolny 2020/2021.

Dyrektorzy wszystkich szkół   Nawiązując do postanowień art. 90h oraz art. 90i ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2020 r., poz. 1327, z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r.
w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
(Dz.
30 kwietnia 2021

Harmonogram powrotu uczniów do stacjonarnej nauki w szkołach i placówkach

Małymi krokami wracamy do normalności! Od 4 maja br. do szkoły wracają wszystkie dzieci z klas I-III szkół podstawowych, a w kolejnych tygodniach stopniowo starsi uczniowie. Od 31 maja br. szkoły i placówki oświatowe będą funkcjonowały w trybie stacjonarnym. Sytuacja epidemiczna na tyle się poprawia, że w reżimie sanitarnym i przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa wracamy do normalnej pracy szkół. Dzięki decyzji rządu stopniowo, przez cały maj, do stacjonarnej pracy będą wracały poszczególne szkoły i placówki.