Kategoria: Strona główna

12 grudnia 2018

Komunikat w sprawie odbioru aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczycieli – sesja zimowa 2018

Szanowni Państwo Dyrektorzy   Informujemy, że akty nadania stopnia awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego – sesja zimowa 2018,  będą do odbioru od dnia 17.12.2018 w siedzibie Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.,  Delegaturze KO w Zielonej Górze oraz Terenowych Zespołach Wizytatorów w Międzyrzeczu, Sulęcinie i w Żarach, odpowiednio do miejsca lokalizacji szkoły, w której zatrudniony jest nauczyciel.  
9 grudnia 2018

„Razem na Święta” – przedświąteczny wolontariat

„Razem na Święta” to akcja Ministra Edukacji Narodowej. Mogą wziąć w niej udział wszystkie szkoły, przedszkola i placówki oświatowe, które zorganizują działania w ramach przedświątecznego wolontariatu. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie ankiety zgłoszeniowej widocznej w Strefie dla zalogowanych w Systemie Informacji Oświatowej (zakładka „Ankieta”). Zgłoszenia – do 14 grudnia br. W zgłoszeniu powinny znaleźć się następujące informacje: nazwa i typ przedszkola/szkoły/ placówki oświatowej oraz szacowana liczba uczniów i nauczycieli biorących udział w akcji. Wszystkie szkoły,
5 grudnia 2018

Podpisanie umów przystąpienia szkół do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

Zapraszamy dyrektorów szkół, którzy złożyli wnioski o przystąpienie do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, na spotkanie celem podpisania umów. Spotkanie odbędzie się 20.12.2018 o 10:00 w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego, ul. Botaniczna 66 w Zielonej Górze. Proszę o zabranie pieczątki szkoły, pieczątki imiennej oraz zgody organu prowadzącego (w przypadku braku zgody organu będziemy prosić o jej dosłanie pocztą).
4 grudnia 2018

XII Ogólnopolski Konkurs Literacki pt. „I ty możesz zostać baśniopisarzem”.

W imieniu Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Hansa Christiana Andersena w Radomiu zapraszamy do udziału w XII Ogólnopolskim Konkursie Literackim pt. „I ty możesz zostać baśniopisarzem”. Honorowy patronat nad konkursem objęli  Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Mazowiecki Kurator Oświaty
i Prezydent Miasta Radomia. Radio Plus i Gazeta Wyborcza sprawują patronat medialny.  
30 listopada 2018

Upowszechnianie informacji wśród uczniów i ich rodziców o egzaminie ósmoklasisty i egzaminie gimnazjalnym oraz zasadach rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjanych

ankieta
Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjów. Rok szkolny 2018/2019 dla uczniów kończących szkołę podstawową zakończy się egzaminem ósmoklasisty, a dla uczniów kończących gimnazjum egzaminem gimnazjalnym. Zadaniem szkoły jest rzetelne i skuteczne informowanie swoich uczniów oraz ich rodziców zarówno o egzaminie zewnętrznym, jak i zasadach rekrutacji odpowiednio do szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej. W celu  ustalenia  sposobów upowszechniania przez szkoły województwa lubuskiego tych informacji prosimy o wypełnienie w terminie do 10 grudnia 2018 r.
29 listopada 2018

Dentobus – profilaktyka stomatologiczna

lubuski urzad wojewodzki
Wojewoda Lubuski nieodpłatnie udostępnił dentobus świadczeniodawcy „DENTAL-MED” Justyna Niedzielska z Bytomia Odrzańskiego. Świadczeniodawca ten został wybrany przez Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie leczenia stomatologicznego dzieci i młodzieży. W dentobusie zapewniana jest nieodpłatna opieka stomatologiczna przede wszystkim w mniejszych miejscowościach, w których nie ma gabinetu stomatologicznego ani w szkole, ani w najbliższej okolicy, gdzie trudniej jest rodzicom dotrzeć do stomatologa ze swoimi dziećmi.   Mobilny gabinet stomatologiczny,