19 listopada 2018

Bądźmy poszukiwaczami Autorytetu

Fundacja Wspomagająca Wychowanie Archezja w ramach umowy z Ministerstwem Sprawiedliwości realizuje projekt finansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości pt.: „Bądźmy poszukiwaczami Autorytetu – ogólnopolska kampania profilaktyczno-edukacyjna”. Jest to kampania kierowana do uczniów z klas IV-VIII wszystkich szkół podstawowych w Polsce, ich rodziców i nauczycieli.

Fundacja Archezja, jako jedyna w Polsce stworzyła unikatowy zestaw oddziaływań wychowawczo-profilaktycznych promujących postawę autorytetu jako fundamentu relacji między dziećmi i dorosłymi.

Najważniejsze cele kampanii:

  • odbudowanie i wzmocnienie w społeczeństwie autorytetu rodzica i nauczyciela,
  • edukacja młodzieży w zakresie poznania prawdziwego autorytetu.

Koordynatorzy projektu wyślą ze skrzynki mailowej: ankieta@autorytet.org do wszystkich szkół maila wprowadzającego w kampanię.

Zapraszamy szkoły do zaangażowania się w poszukiwanie Autorytetu, czyli do udziału   w kampanii.

Zapraszamy również na strony internetowe:

Prosimy o zapoznanie się  z listem skierowanym do Dyrektorów szkół, który znajduje się  w załączniku.