31 sierpnia 2010

Badanie wiadomości i umiejętności uczniów klasy trzeciej szkoły podstawowej

Centralna Komisja Egzaminacyjna w uzgodnieniu i z akceptacją Ministerstwa Edukacji Narodowej planuje przeprowadzić w maju 2011 r. ogólnopolskie, dobrowolne badanie wiadomości i umiejętności uczniów klasy trzeciej szkoły podstawowej.

 

 

Badanie będzie częścią projektu Badanie umiejętności podstawowych uczniów trzeciej klasy szkoły podstawowej. Projekt ten jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program  Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet III „Wysoka jakość systemu oświaty”, Działanie 3.2 „Rozwój systemu egzaminów zewnętrznych”.

 

Do badania może zgłosić się każda szkoła podstawowa z terenu całej Polski. Badanie polegać będzie na wypełnieniu przez uczniów dwóch testów według określonej procedury. Wyniki testowania danej szkoły udostępnione zostaną wyłącznie dyrektorowi tej szkoły, natomiast zgromadzone dane zostaną wykorzystane do opracowania globalnych zestawień statystycznych i będą udostępnione jedynie na poziomie danych krajowych i regionalnych.

 

Szczegółowe informacje będą dostępne od 1 września 2010 r. na stronie projektu trzecioklasista.cke-efs.pl oraz pod numerami telefonów: Katarzyna Szelenbaum – asystent menadżera 22-636-66-27, Marta Przybylak – menadżer projektu 22-536-66-37.

 

Załącznik 1: List Ministra Edukacji Narodowej, pani Katarzyny Hall do dyrektorów szkół podstawowych

Załącznik 2: List dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Pana prof. dr. hab. Krzysztofa Konarzewskiego do dyrektorów szkół podstawowych

Załącznik 3: Ogólnopolskie badanie wiadomości i umiejętności uczniów klasy trzeciej szkoły podstawowej. Opis badania