23 października 2018

Awans zawodowy – postępowanie kwalifikacyjne na stopień nauczyciela dyplomowanego

Szanowni Państwo

Wprowadzane zmiany ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2020 r. poz. 2200), spowodowało konieczność dostosowania prowadzenia czynności w zakresie stażów jak i przygotowania dokumentacji związanej z jego przebiegiem oraz jak przygotować się do postępowania kwalifikacyjnego w zależności od terminu zakończenia stażu.

– staż zakończony przed dniem 1 września 2018 r.; (wniosek o wszczęcie postępowania, dokumentacja w odniesieniu do rozporządzenia MEN z 1 marca 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 393) oraz sposób pracy komisji kwalifikacyjnej)

 

 

 – staż zakończony w okresie od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2019 r.

– staż zakończony po 1 września 2019 r.

 

 

Załączniki:

I. Dokumentacja dla nauczycieli, którzy ukończyli staż przed 1.09.2018

1 wniosek dla nauczyciela (który ukończył staż przed 1.09.2018)
2 załącznik do wniosku (dla nauczyciela, który ukończył staż przed 1.09.2018)
3 zaświadczenie dyrektora szkoły (dla nauczyciela, który ukończył staż przed 1.09.2018 r.)

II. Dokumentacja dla osób, którzy ukończyli staż od 1.09.2018 r.

1 wniosek_dla_nauczyciela-ktory-ukonczyl-staz-od 1.09.2018 do 31.08.2019
2 zalacznik_do_wniosku-dla-osoby-ktora-ukonczyla-staz-od-1.09.2018 do 31.08.2019
3 zaswiadczenie_dyrektora_szkoly-dla-n-la-ktory-ukonczyl-staz-od-1.09.2018 do 31.08.2019

III. Dokumentacja dla osób, którzy ukończyli staż od 1.09.2019 r.

  1. wniosek dla nauczyciela-ktory-ukonczyl-staz-od-1.09.2019
  2. wniosek dla dyrektora-ktory-uknczyl-staz-od-1.09.2019
  3. zalacznik_do_wniosku-dla-osoby-ktora-ukonczyla-staz-od-1.09.2019
  4. zaswiadczenie dyrektora szkoly-dla-n-la-ktory-ukonczyl-staz-od-1.09.2019