23 października 2018

Awans zawodowy – postępowanie kwalifikacyjne na stopień nauczyciela dyplomowanego

Szanowni Państwo

Weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967) w zakresie awansu zawodowego nauczycieli. Zaczyna również obowiązywać nowe rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574).

W związku ze zmianami w prawie nauczyciele muszą dostosować dokumentacje oraz przygotować się do postępowania kwalifikacyjnego w zależności od terminu zakończenia stażu:

– postępowanie kwalifikacyjne odbywa się według dotychczasowych przepisów (wniosek o wszczęcie postępowania, dokumentacja w odniesieniu do dotychczasowego rozporządzenia MEN z 1 marca 2013 r. oraz sposób pracy komisji kwalifikacyjnej) jeśli staż został zakończony przed dniem 1 września 2018 r.;

– postępowanie kwalifikacyjne odbywa się według nowych przepisów (wniosek, dokumentacja w odniesieniu do nowego rozporządzenia MEN z dnia 26 lipca 2018 r. oraz sposób pracy komisji kwalifikacyjnej – w odniesieniu do nowego rozporządzenia ) jeśli staż został rozpoczęty i niezakończony przed dniem 1 września 2018 r.

Załączniki:

I. Dokumentacja dla nauczycieli, którzy ukończyli staż przed 1.09.2018

1 wniosek dla nauczyciela (który ukończył staż przed 1.09.2018)
2 załącznik do wniosku (dla nauczyciela, który ukończył staż przed 1.09.2018)
3 zaświadczenie dyrektora szkoły (dla nauczyciela, który ukończył staż przed 1.09.2018 r.)

II. Dokumentacja dla osób, którzy ukończyli staż od 1.09.2018 r.

4 wniosek dla nauczyciela (który ukończył staż od 1.09.2018)
5 wniosek dla dyrektora (który ukończył staż od 1.09.2018)
6 załącznik do wniosku (dla osoby, która ukończyła staż od 1.09.2018)
7 zaświadczenie dyrektora szkoły (dla nauczyciela, który ukończył staż od 1.09.2018)

oceń artykuł

średnia ocena / 5. liczba głosów: