Autor: Patryk Ciepły

4 grudnia 2020

Trwa nabór do projektu szkoleniowego pn. „Lekcja: Enter”

Zachęcamy nauczycieli i dyrektorów do udziału w projekcie szkoleniowym pn. „Lekcja: Enter”. Przedsięwzięcie jest skierowane do nauczycieli wszystkich typów szkół w całej Polsce. Jego celem jest podnoszenie kompetencji cyfrowych i metodycznych nauczycieli, szczególnie w kontekście kształcenia na odległość i wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w tym procesie. W ramach projektu „Lekcja: Enter” zostanie przeszkolonych ponad 75 tys. nauczycieli. Rekrutacja na szkolenia jest prowadzona w sposób ciągły. Informacje o projekcie: https://www.gov.pl/web/edukacja/trwa-nabor-do-projektu-szkoleniowego-pn-lekcja-enter
3 grudnia 2020

Wielokulturowość w szkole/uczeń cudzoziemski – materiały dla dyrektorów i nauczycieli

Materiały dla dyrektorów i nauczycieli w zasobach Ośrodka Rozwoju Edukacji https://www.ore.edu.pl/2015/03/wielokulturowosc-w-szkole-uczen-cudzoziemski/ Załączniki rozporządzenie MEN w sprawie podtrzymywania poczucia tożasamości narodowej Data: 2020-12-03, rozmiar: 404 KB Ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym Data: 2020-12-03, rozmiar: 435 KB Pobierz wszystkie pliki
1 grudnia 2020

Konferencja on-line „Szkoła dostępna dla wszystkich uczniów. Przygotowanie kadr do edukacji włączającej – wyzwania, możliwości, bariery” (10-11 grudnia 2020 r.)

Minister Edukacji i Nauki wraz z Instytutem Badań Edukacyjnych serdecznie zapraszają do udziału w konferencji naukowo-metodycznej pt. „Szkoła dostępna dla wszystkich uczniów. Przygotowanie kadr do edukacji włączającej – wyzwania, możliwości, bariery”. Wydarzenia odbędzie się 10 i 11 grudnia 2020 r. i zostanie przeprowadzone w formule on-line.
1 grudnia 2020

Zmiana terminu ferii zimowych – Minister Edukacji Narodowej podpisał rozporządzenie.

W tym roku szkolnym ferie zimowe dla uczniów z całego kraju odbędą się w jednym terminie i potrwają od 4 do 17 stycznia 2021 r.  Minister Edukacji i Nauki podpisał stosowne rozporządzenie w tej sprawie. Przyjęte rozwiązanie dotyczące tegorocznych ferii, zgodnie z zapowiedzią Prezesa Rady Ministrów, ma na celu istotnie zmniejszenie mobilności uczniów i ich rodzin w następnych kilkunastu tygodniach. To działanie, dzięki któremu będzie można znacząco wpłynąć na rozprzestrzenianie się COVID -19.
30 listopada 2020

Konkursy informatyczne organizowane przez Powiatowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego w Górze

W imieniu organizatora zapraszamy do wzięcia udziału w następujących  konkursach informatycznych organizowanych przez Powiatowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego w Górze:
30 listopada 2020

Wydłużenie czasu trwania III naboru formularzy zgłoszeniowych do projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”

W związku z utrzymującą się pandemią COVID-19, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji podjęła decyzję o wydłużeniu terminu składania formularzy zgłoszeniowych w ramach prowadzonego obecnie III naboru wniosków do projektu „Ponadnarodowa mobilność  uczniów”. Nowy termin składania formularzy zgłoszeniowych w systemie online FRSE trwa od 1 września 2020r. do 10 stycznia 2021r.  Pozostałe zasady naboru pozostają bez zmian.
30 listopada 2020

Badania naukowe nad edukacją muzyczną w czasach COVID-19 w klasach 1-3 oraz 4-7 szkoły podstawowej.

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Nauki (MENiU) wyraziło zgodę na przeprowadzenie badań naukowych nad edukacją muzyczną w czasach COVID-19 w klasach 1-3 oraz 4-7 szkoły podstawowej.
Projekt naukowy realizuje dr hab. Maciej Kołodziejski, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz dr hab. Paweł Trzos, prof. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, w Bydgoszczy.
25 listopada 2020

Nauka zdalna w szkołach przedłużona do 3 stycznia 2021 r.

Stacjonarne funkcjonowanie szkół zostaje ograniczone do 3 stycznia 2021 r. – poza pewnymi wyjątkami. Już od 30 listopada 2020 r. będzie można prowadzić zajęcia sportowe w wybranych szkołach sportowych oraz praktyczną naukę zawodu w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe. Załączniki Nowelizacja_rozporządzenia_30b_-_uzasadnienie Data: 2020-11-25, rozmiar: 16 KB Nowelizacja_rozporządzenia_30b Data: 2020-11-25, rozmiar: 44 KB Pobierz wszystkie pliki
25 listopada 2020

VIII edycja Konkursu Wojewody Lubuskiego na kartkę świąteczną

lubuski urzad wojewodzki
W imieniu Wojewody Lubuskiego zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w VIII już edycji konkursu na kartkę świąteczną. Konkurs plastyczny skierowany jest do wychowanków przedszkoli i uczniów klas I-III szkół podstawowych z regionu. Zwycięska praca zostanie oficjalną kartką bożonarodzeniową Wojewody Lubuskiego. Załączniki Regulamin Data: 2020-11-25, rozmiar: 390 KB Karta zgłoszenia dla przedszkoli Data: 2020-11-25, rozmiar: 213 KB Karta zgłoszenia dla klas 1 – 3 Data: 2020-11-25,
25 listopada 2020

V edycja Międzynarodowego Konkursu Wiedzy Historycznej Polska-Szwecja między rywalizacją i współpracą.

Zamek w Golubiu zabytkek
Oddział PTTK im. Zygmunta Kwiatkowskiego w Golubiu-Dobrzyniu wraz z innymi instytucjami organizuje w 2021 roku V edycję Międzynarodowego Konkursu Wiedzy Historycznej Polska-Szwecja między rywalizacją i współpracą. Konkurs kierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu Polski oraz klas szkół średnich z terenu Litwy i Szwecji. Załączniki Karta uczestnictwa Data: 2020-11-25, rozmiar: 23 KB Regulamin Data: 2020-11-25, rozmiar: 387 KB Pobierz wszystkie pliki
24 listopada 2020

Muzeum Lalek w Pilźnie – zbiory muzealne w formie online

Muzeum Lalek w Pilźnie od lat współpracuje z różnego typu placówkami oświatowymi co owocuje utrzymywaniem stałych kontaktów z nauczycielami z województwa podkarpackiego.
W czasie panującej pandemii fizyczny kontakt z dziećmi i nauczycielami zamarł całkowicie, dlatego naszych zbiorów tego muzeum w formie filmów, które w swej treści są skorelowane z „Podstawą Programową”. Pierwsze zaprezentowane filmy wywołały wśród zaprzyjaźnionych nauczycieli żywą reakcję i opinie, że tego typu forma prezentowania wystaw jest doskonałą pomocą w realizacji programów nauczania.
19 listopada 2020

Zmiany na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2021 r.

W 2021 roku egzamin ósmoklasisty i egzamin maturalny będą przeprowadzone wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej. MEN ma opracowaną propozycję wymagań egzaminacyjnych z poszczególnych przedmiotów egzaminacyjnych, którą chce teraz poddać publicznej dyskusji. Zmianie powinny ulec również arkusze egzaminacyjne, MEN chce pokazać na czym te zmiany będą polegały. Do końca grudnia będą gotowe przepisy, a także aneksy do informatorów, dzięki którym można spokojnie przygotować się do egzaminów.
19 listopada 2020

Program stypendialny Eiffel

Eiffel Excellence to program stypendialny francuskiego Ministerstwa Europy i Spraw Zagranicznych, działający od 1999 roku. Skierowany jest do najzdolniejszych studentów zagranicznych, którzy chcieliby odbyć studia we Francji na poziomie magisterskim lub doktoranckim, w czterech dziedzinach: nauki techniczne, ekonomia i zarządzanie, prawo oraz nauki polityczne.
19 listopada 2020

Konkursy w ramach projektu „Postaw na słońce”

Fundacja Banku Ochrony Środowiska jest organizatorem dwóch konkursów – badawczego i filmowego, które odbywają się w ramach projektu „Postaw na słońce”. Adresatami projektu, promującego odnawialne źródła energii, są uczniowie klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowym z całej Polski. Rejestracja do obu konkursów trwa do 6 grudnia 2020 r. Załączniki Ulotka Data: 2020-11-19, rozmiar: 341 KB
19 listopada 2020

Rządowe wsparcie 500 zł dla nauczycieli – rozporządzenie podpisane

Nauczyciel zatrudniony zarówno w szkole publicznej, jak i niepublicznej, prowadzący kształcenie na odległość będzie mógł otrzymać 500 zł dofinansowania do zakupu sprzętu, w tym m.in. akcesoriów komputerowych, oprogramowania lub usługi dostępu do internetu. MEN przekazuje kolejne 300 mln zł na zakup sprzętu do kształcenia na odległość. Rozporządzenia w tej sprawie podpisał Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek. Szczegóły znajdują się na stronie MEN: https://www.gov.pl/web/edukacja/rzadowe-wsparcie-500-zl-dla-nauczycieli-na-zakup-sprzetu-do-nauki-zdalnej Załączniki Komunikat prasowy Data: 2020-11-19,