Autor: Patryk Ciepły

26 stycznia 2022

II edycja ogólnopolskiego konkursu dla miejskich szkół ponadpodstawowych „Szkoła z klimatem”.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza rozpoczęcie II edycji ogólnopolskiego konkursu dla miejskich szkół ponadpodstawowych „Szkoła z klimatem”. NFOŚiGW postanowił ponownie zaprosić uczniów z całego kraju do walki ze zmianami klimatycznymi. Konkurs ma na celu uświadomienie czym są zmiany klimatyczne, jakie stwarzają zagrożenia oraz w jaki sposób można te zmiany łagodzić i jakie działania należy podejmować. Zadaniem zespołów projektowych jest stworzenie Mini Planu Adaptacji do Zmian Klimatycznych dla swojej szkoły i jej najbliższego otoczenia.
21 stycznia 2022

Międzynarodowy konkurs edukacyjny „Odyseja Umysłu”

Odyseja Umysłu LOGO
Odyseja Umysłu to międzynarodowy konkurs edukacyjny, w którym co roku bierze udział kilkaset tysięcy uczniów i studentów z całego świata. Program został stworzony w 1978 roku przez dr C. S. Micklusa i jest nadzorowany przez fundację Odyssey of the Mind. Celem Odysei Umysłu jest uczenie dzieci i młodzieży kreatywnego i krytycznego myślenia poprzez zachęcanie ich do twórczego rozwiązywania problemów. Uczestnicy programu samodzielnie analizują sedno zadania, szukają różnych strategii poradzenia sobie z nim, a następnie wspólnie decydują,
13 stycznia 2022

Komunikat w sprawie składania wniosków o nadanie orderów, odznaczeń państwowych i resortowych

Szanowni Państwo Uprzejmie informujemy, że: termin nadsyłania wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych, które mają być wręczone z okazji Dnia Edukacji Narodowej upływa z dniem 31 stycznia każdego roku (liczy się data wpływu do Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.). wnioski dotyczące Medalu Komisji Edukacji Narodowej (odznaczenia resortowe) należy przesłać w terminie do 28 lutego każdego roku (liczy się data wpływu do Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.) Informacja dla osoby na którą składany jest wniosek o przyznanie medalu,
9 stycznia 2022

Informacja Ministerstwa Finansów dotycząca wynagrodzeń

W styczniu br. część pracowników otrzymała niższe wynagrodzenie „na rękę” niż w ubiegłym roku. Było to spowodowane m.in. niepotrzebnie złożonym wnioskiem o rezygnację z ulgi dla klasy średniej lub niepobraniem przez pracodawcę przy zatrudnieniu tzw. formularza PIT-2, który pozwala zastosować kwotę wolną już na etapie zaliczek. Monitorując na bieżąco sytuację i odpowiadając na przypadki wypłaty niższych wynagrodzeń, Minister Finansów wydał 7 stycznia br. rozporządzenie zmieniające zasady poboru zaliczek na podatek dochodowy. Dzięki rozporządzeniu wysokość zaliczki za styczeń,
3 stycznia 2022

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Wychowawcy, Nauczyciele i Specjaliści pracujący w przedszkolach, szkołach i placówkach województwa lubuskiego

Potrzeba wsparcia psychologicznego udzielanego dzieciom, młodzieży i ich rodzinom pozostaje wciąż aktualna. Wychowankowie i uczniowie doświadczają przeróżnych trudności w zakresie zdrowia psychicznego. Nasiliły się one szczególnie w odpowiedzi na wybuch pandemii koronawirusa. Podkreślam wagę problemu oraz potrzebę budowania profesjonalnego poczucia bezpieczeństwa, komfortu i wzajemnego zrozumienia.  Z myślą niesienia pomocy dzieciom, młodzieży, rodzinom i nauczycielom proszę o indywidualne podejście, oparte o najwyższe standardy pracy pedagogicznej i psychologicznej. Szkoły i placówki są szczególnym miejscem, w którym świadczona pomoc psychologiczno-pedagogiczna w obecnych warunkach nabiera nowego znaczenia i nowej jakości.
31 grudnia 2021

Wysokość opłaty akredytacyjnej na rok 2022 – placówki doskonalenia nauczycieli

Placówka doskonalenia nauczycieli  ubiegająca się akredytację albo akredytację wstępną, z wyjątkiem placówki, która całość kształcenia prowadzi nieodpłatnie, wnosi na rachunek bankowy wskazany przez Lubuskiego Kuratora Oświaty opłatę.   Załączniki Zarządzenie Nr 268/2021 Lubuskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 grudnia 2021 r. Data: 2021-12-31, rozmiar: 24 KB
31 grudnia 2021

Wysokość opłaty akredytacyjnej na rok 2022 – kształcenie w formach pozaszkolnych

Na podstawie art. 118 ust. 6a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) podaje się do publicznej wiadomości, że wysokość opłaty wnoszonej w 2022 r. przez podmiot ubiegający się o uzyskanie akredytacji na kształcenie ustawiczne prowadzone w formie pozaszkolnej wynosi 1102,68 zł.     Opłatę należy dokonać na konto:  49 1010 1704 0023 0722 3100 0000
30 grudnia 2021

„Szczepieni rodzinnie – bezpieczni globalnie” – konkurs dla szkół

alt
Departament Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze organizuje konkurs dla szkół promujący szczepienia przeciw COVID-19 pod hasłem „Szczepieni rodzinnie – bezpieczni globalnie”. Konkurs ma na celu promocję szczepień przeciw COVID-19 oraz zwiększenie świadomości w tym zakresie. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych (w dwóch grupach wiekowych – klasy I-III i IV-VIII) oraz ponadpodstawowych. Żeby wziąć udział w konkursie – trzeba albo nagrać 2-minutowy filmik albo zaprojektować plakat promujący szczepienia. Załączniki Regulamin konkursu Data: 2021-12-30,
30 grudnia 2021

Konkurs historyczny – „Moje Powstańcze Korzenie. Powstanie Wielkopolskie we wspomnieniach rodzinnych”.

Wojewoda Wielkopolski we współpracy z Telewizją Polską S.A. Oddział w Poznaniu oraz Wielkopolskim Kuratorem Oświaty jest organizatorem ogólnopolskiego konkursu multimedialnego dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych „Moje Powstańcze Korzenie. Powstanie Wielkopolskie we wspomnieniach rodzinnych”. W 103. rocznicę Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego celem jest dotarcie z informacjami o Powstaniu do jak największej liczby młodych ludzi – stąd ogólnopolski wymiar konkursu. Ramy czasowe konkursu mają także charakter symboliczny i wyznaczają je wybuch Powstania oraz zawarcie rozejmu w Trewirze. Pracę nadsyłać można od 27 grudnia 2021 r.
30 grudnia 2021

Film „Nędzarz i madame”

Ministerstwo Edukacji i Nauki zaprasza do obejrzenia filmu „Nędzarz i madame” w reżyserii Witolda Ludwiga. Film „Nędzarz i madame” ukazuje artystyczną i duchową drogę powstańca styczniowego, artysty i malarza oraz dobroczyńcy ubogich – Adama Chmielowskiego, który po latach burzliwej młodości postanawia porzucić swoje dotychczasowe życie. Buntownicza natura i niezgoda na zło sprawiają, że ucieka z carskiej niewoli ukryty w trumnie. Po osiągnięciu sławy porzuca sztukę, aby służyć ludziom. Jego tragiczny los dopełnia załamanie duchowe, wydalenie z zakonu jezuitów oraz zamknięcie w zakładzie dla umysłowo chorych.
29 grudnia 2021

Przedłużenie terminu nadsyłania zgłoszeń na Konkurs Historyczny „Polska-Węgry – Historia Przyjaźni”

Konkurs Historyczny „Polska-Węgry – Historia Przyjaźni” Celem turnieju jest ukazanie zbieżności losów Polaków i Węgrów na przestrzeni wieków, przekazywanie kolejnym pokoleniom pamięci o szczególnej bliskości obydwu narodów. Zakres tematyczny konkursu obejmuje stosunki polsko-węgierskie w okresie od XIV wieku do drugiej połowy XV wieku (lata 1320-1444). Turniej adresowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych.   Organizatorzy przewidzieli dwa etapy Konkursu – szkolny i wojewódzki. Pierwszy z nich odbędzie się 15 marca 2022 r.,
29 grudnia 2021

VI Ogólnopolski Konkurs „Bezpieczny Internet – Działajmy Razem”

Szkoła Podstawowa nr 29 im. Królowej Jadwigi w Częstochowie serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w VI Ogólnopolskim Konkursie „Bezpieczny Internet – Działajmy Razem”, pod honorowym patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty i Prezydenta Miasta Częstochowy. Konkurs propaguje zasady bezpiecznego korzystania z Internetu wśród dzieci i młodzieży. Szczegóły dotyczące konkursu na stronie organizatora: https://sp29.czest.pl/vi-ogolnopolski-konkurs-bezpieczny-internet-dzialajmy-razem/ Załączniki DBI_2022_regulamin-SP29 Data: 2021-12-29, rozmiar: 196 KB konkurs_zgoda-na-przetwarzanie-danych-SP29 (1) Data: 2021-12-29,
22 grudnia 2021

17. Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Portret rodzinny w szarości”

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Sierakowie organizuje 17. Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Portret rodzinny w szarości” Rawicz 2022. Konkurs przewidziany jest dla dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 18 lat, a rozgrywany będzie w czterech kategoriach wiekowych: a) 5- 8 lat, b) 9- 12, c) 13- 15, d) 16-18. Prace konkursowe należy dostarczyć do organizatora do 11 marca 2022 r. Szczegółowy opis i regulamin konkursu wraz z linkiem do strony internetowej organizatora,
22 grudnia 2021

Konkursy umiejętności zawodowych WorldSkills i EuroSkills

WorldSkills oraz EuroSkills to międzynarodowe, cykliczne wydarzenia, których zadaniem jest promowanie umiejętności zawodowych. To największe tego rodzaju zawody na świecie. Zachęcamy do zapoznania się z tematyką.   https://worldskillspoland.org.pl/   Załączniki Broszura Informacyjna WorldSkills Poland Data: 2021-12-22, rozmiar: 5 MB