26 kwietnia 2017

Ankieta MEN – „Korzystanie z infrastruktury sportowej”

W związku z pismem Dyrektora Departamentu Programów Nauczania i Podręczników Ministerstwa Edukacji Narodowej, Lubuski Kurator Oświaty zwraca się z prośbą o wypełnienie ankiety dostępnej na stronie

ko-gorzow.edu.pl/forms

Ankieta dotyczy tylko szkół publicznych dla młodzieży następujących typów: szkół podstawowych, gimnazjów, techników i liceów ogólnokształcących. 

Odpowiedzi należy udzielić do 18 maja 2017 r.   W przypadku zespołów prosimy o wypełnienie ankiety oddzielnie dla każdej szkoły.

Pytania zawarte w ankiecie:

  1. Czy uczniowie szkoły mają dostęp do sali gimnastycznej (tak/nie)?
  2. Czy uczniowie szkoły mają dostęp do boiska (tak/nie)?
  3. Czy uczniowie szkoły mają dostęp do urządzeń rekreacyjno – sportowych (tak/nie)?

Komentarz dotyczący znaczenia użytych w pytaniach pojęć znajdą Państwo w ankiecie.