22 lutego 2011

Akademia ORTOGRAFFITI – internetowa platforma doskonalenia nauczycieli

akademia_ortograffitiWydawnictwo Pedagogiczne OPERON zaprasza do Akademii ORTOGRAFFITI. Jest to pierwsza internetowa platforma doskonalenia nauczycieli i wymiany doświadczeń w zakresie pomocy uczniom z trudnościami w nauce.


 

Akademia ORTOGRAFFITI powstała z myślą o nauczycielach, którzy chcą doskonalić swój warsztat pracy i zdobywać nowe kwalifikacje, korzystając z nowoczesnej formy szkolenia, jaką jest e-learning.

 

Celem Akademii jest wyposażenie nauczycieli wszystkich przedmiotów i każdego etapu kształcenia w wiedzę i profesjonalne umiejętności pracy z uczniem dyslektycznym. Akademia jest najnowszym ogniwem Programu Edukacyjno-Terapeutycznego ORTOGRAFFITI – kompleksowego systemu pomocy uczniom z dysleksją, który od wielu lat funkcjonuje na wszystkich poziomach edukacji.

 

Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON stawia na profesjonalizm w przygotowaniu oferty kursów oraz w organizacji i obsłudze szkoleń. Minimum kosztów, łatwość dostępu, prostota obsługi, kompleksowość oferty, aktualność, praktyczne podejście, widoczne postępy – to cele, które przyświecają działaniom Wydawnictwa, którego ambicją jest stworzenie miejsca bliskiego wszystkim nauczycielom, którzy chcą wiedzieć więcej, pracować lepiej i pomagać innym.

 

Już można zapisać się na kursy adresowane do nauczycieli szkół podstawowych. Uczestnicy mają zapewniony bezpłatny dostęp do wszystkich materiałów. Odpłatne jest jedynie przystąpienie do egzaminu on-line kończącego kurs.

(http://akademiaortograffiti.pl/user/register/2).

godłoL U B U S K I   K U R A T O R   O Ś W I A T Y

 

Szanowni Państwo
Dyrektorzy i Nauczyciele,
Drodzy Uczniowie!

Kolejne wakacje za nami. Dzisiaj uroczyście rozpoczynamy nowy rok szkolny, rok wielu zmian w szkołach, ale też rok kontynuacji. Otwarcie pierwszych Branżowych Centrów Umiejętności, wprowadzenie nowego przedmiotu „Biznes i zarządzanie”, kontynuacja „Historii i teraźniejszości”, rozwój programu „Laboratoria Przyszłości” w szkołach ponadpodstawowych, zwiększenie finansowania m. in. programów „Poznaj Polskę”, „WF z AWF”, laptopy dla uczniów – to tylko wybrane zmiany, które będą obowiązywać w nowym roku szkolnym. Wśród kierunków, które będą realizowane w szkołach i placówkach oświatowych w roku szkolnym 2023/2024 znalazły się: wspomaganie wychowawczej roli rodziny, działania w zakresie edukacji klasycznej, doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, rozwój kształcenia zawodowego, wspieranie uczniów w rozwijaniu ich aktywności fizycznej, rozwój umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli.

Drodzy Nauczyciele! Praca, którą wykonujecie jest nieoceniona. Wierzę, że Państwa upór, oddanie i zaangażowanie zaowocują jeszcze lepszymi wynikami nauczania, większą liczbą zadowolonych wychowanków i Państwa satysfakcją w pracy.

Drodzy Uczniowie! Dla wielu z Was będzie to pierwszy rok, jaki spędzicie w nowej szkole. Dla innych z kolei ostatni, zakończony egzaminami, po których znajdziecie się w nowych szkołach. Wszyscy dziś ponownie stajecie przed ogromną szansą. Mam nadzieję, że z tej szansy skorzystacie. Ta szansa to dobre warunki nauki i wspaniali nauczyciele, którzy z pewnością dołożą wszelkich starań, aby zapewnić Wam jak najwyższy poziom edukacji.

Wszystkim, dla których ważna jest edukacja i wychowanie młodego pokolenia Lubuszan, życzę pełnego sukcesów, spokojnego roku szkolnego 2023/2024.

Lubuski Kurator Oświaty

Ewa Rawa