15 listopada 2012

53 rocznica uchwalenia Deklaracji Praw Dziecka

rzecznik praw dziecka 2Szanowni Państwo

Dyrektorzy Szkół, Przedszkoli

i Placówek Oświatowych

20 listopada przypada 53 rocznica uchwalenia przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych Deklaracji Praw Dziecka oraz 23 rocznica uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka. Z tej okazji Rzecznik Praw Dziecka, Marek Michalak, wystosował list skierowany do Państwa.

 

Proszę o zapoznanie się z treścią listu i podjecie stosownych inicjatyw w Państwa placówkach.

 

Załącznik:

list