21 marca 2017

41 edycja Wojewódzkich Zawodów Fizycznych

wom gorzowWojewódzki Ośrodek Metodyczny i Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa lubuskiego do wzięcia udziału w 41 edycji Wojewódzkich Zawodów Fizycznych, które odbędą się 4 kwietnia 2017r., o godzinie 11.00, w ZSO nr 1. Zachęcamy również nauczycieli fizyki do zgłaszania swoich uczniów.

 


 

Zawody składają się z dwóch części:

– część I (60 min) – uczeń rozwiązuje trzy zadania otwarte,

– część II (60 min) – uczeń rozwiązuje piętnaście zadań zamkniętych.

 

Zakres wiedzy i umiejętności wymagany na zawodach jest zgodny z nową podstawą programową kształcenia ogólnego z fizyki i astronomii na III i IV etapie kształcenia w zakresie podstawowym i rozszerzonym.

 

W zawodach może wziąć udział 8 uczniów z jednej szkoły. Wyniki ustala się w klasyfikacji indywidualnej i zespołowej. Na wynik drużyny szkolnej składa się suma punktów uzyskanych przez czterech uczniów danej szkoły, którzy uzyskali najlepsze wyniki w konkursie.

 

Wyniki zostaną ogłoszone w ciągu 14 dni od dnia przeprowadzenia konkursu, uczestnicy zostaną o nich poinformowani drogą elektroniczną (mailową).

Załączniki:

Regulamin konkursu (wraz z kartą zgłoszeniową)