1 października, 2021

1 października 2021

Stypendia Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2021/2022 – wypłata I raty.

Lubuski Kurator Oświaty uprzejmie informuje, że Pan Mateusz Morawiecki – Prezes Rady Ministrów zatwierdził listę stypendystów na rok szkolny 2021/2022. W załączeniu przedstawimy listy szkół, których uczniom zostało przyznane stypendium (odrębnie dla absolwentów szkoły podstawowej oraz absolwentów gimnazjum).   Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów zmieniającym rozporządzenie w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego z dnia 3 stycznia 2019 r.(Dz.
1 października 2021

Wyniki naboru wniosków na realizację Programu rządowego „Aktywna tablica” w 2021 roku

Poniżej przedstawiamy wyniki naboru wniosków w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” w 2021 roku. Jednocześnie informujemy, że realizacja zadań będzie możliwa po podpisaniu umów zawieranych pomiędzy Wojewodą Lubuskim a organem prowadzącym szkoły. Załączniki wnioski zakwalifikowane - kwoty Data: 2021-10-01, rozmiar: 962 KB