14 września, 2021

14 września 2021

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Udział w spisie powszechnym jest niezwykle ważny dla nas wszystkich, budowanie świadomego społeczeństwa i postaw obywatelskich jest naszym wspólnym celem. Dzięki jego wynikom można oceniać przemiany demograficzne i społeczne, oferują unikalną możliwość jednoczesnej oceny tych przemian dla wyodrębnionych grup ludności, także stosunkowo mało licznych. Stanowią one unikalne połączenie skali makro – informacje o całej populacji – oraz skali mikro – informacje o małych społecznościach.
14 września 2021

VII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Zrozumieć niepełnosprawność”

VII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Zrozumieć niepełnosprawność”, którego organizatorem jest Zespół Szkół Specjalnych przy Uzdrowisku Goczałkowic-Zdroju.   Termin składania prac:  do 12 listopada 2021 r. Podsumowanie oraz opublikowanie konkursu odbędzie się 3 grudnia 2021 roku.
Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie deklaracji stanowiącej załącznik do regulaminu, który wraz z szczegółowymi informacjami o konkursie można znaleźć na stronie: http://goczalkowicestokrotka.szkola.pl/
14 września 2021

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

Szanowni Państwo W Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 roku w sprawie realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”. Zgodnie z rozporządzeniem, dyrektorzy placówek wychowania przedszkolnego, szkół i bibliotek pedagogicznych mają czas na złożenie wniosków do swoich organów prowadzących do 15 września 2021 r. (środa). Organy prowadzące będą składać wnioski do wojewodów do 20 września 2021 r. (poniedziałek). Te terminy dotyczą naborów na 2021 rok.