6 września, 2021

6 września 2021

Konferencja szkoleniowa dla dyrektorów szkół i placówek województwa lubuskiego Powrót do szkoły – wsparcie uczniów i profilaktyka szkolna

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół, SOSW, PPP,  MOS i MOW Lubuski Kurator Oświaty zaprasza do udziału w konferencji szkoleniowej Powrót do szkoły – wsparcie uczniów i profilaktyka szkolna, której celem jest  doskonalenie kompetencji wychowawczych dyrektorów szkół i placówek oraz poszerzenie wiedzy w zakresie profilaktyki szkolnej i możliwych do podjęcia działań wychowawczych, profilaktycznych ukierunkowanych na wsparcie uczniów w powrocie do nauki stacjonarnej.