3 sierpnia, 2021

3 sierpnia 2021

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych obowiązujące od 1 września 2021 r.

Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ministerstwem Zdrowia oraz Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowało wytyczne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych, które będą obowiązywały od 1 września 2021 r. Jest to zbiór zaleceń i rekomendacji, których celem jest bezpieczna oraz higieniczna organizacja zajęć w warunkach epidemii w nowym roku szkolnym. Załączniki Wytyczne_MEiN_MZ_i_GIS_wrzesień_2021 Data: 2021-08-03, rozmiar: 266 KB Wytyczne_MEiN_MZ_i_GIS_wrzesień_2021 Data: 2021-08-03, rozmiar: 140 KB Pobierz wszystkie pliki