13 maja, 2020

13 maja 2020

Co ze szkołami do wakacji?

men
Od poniedziałku, 18 maja br. uruchamiamy kolejne etapy stopniowego powrotu do stacjonarnego funkcjonowania szkół, wybranych placówek oświatowych, bezpośredniego prowadzenia zajęć specjalistycznych z dziećmi posiadającymi opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju i uczniami posiadającymi orzeczenie. Przywracamy również możliwość prowadzenia wybranych zajęć praktycznych w szkolnictwie branżowym. W kolejnych tygodniach przywrócimy zajęcia w klasach I-III szkoły podstawowej, umożliwimy realizację praktyk zawodowych u pracodawców w klasach III technikum oraz prowadzenie w szkołach konsultacji dla uczniów klas VIII szkoły podstawowej i absolwentów szkół ponadpodstawowych przygotowujących się do egzaminów,
13 maja 2020

ODN w Zielonej Górze zaprasza do współpracy przy tworzeniu nowej oferty edukacyjnej.

odn_zg
Szanowni Państwo, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze przygotowując ofertę edukacyjną na kolejny rok szkolny, zwraca się z prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej Państwa preferencji w zakresie doskonalenia zawodowego. Zebrane informacje pomogą wyodrębnić priorytety szkoleniowe i zwiększyć trafność oferowanych form doskonalenia. Dziękujemy za współpracę!