26 marca, 2020

26 marca 2020

Próbny egzamin ósmoklasisty – informacja MEN i CKE

Szanowni Państwo Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne przygotowują materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego). Zainteresowane szkoły będą mogły przeprowadzić taką próbę od 30 marca do 1 kwietnia br. Propozycja próbnego egzaminu to element wspólnych działań CKE i Ministerstwa Edukacji Narodowej, aby w czasie zawieszenia zajęć w szkołach, wesprzeć dyrektorów w ich bieżących zadaniach. Załączniki 2020.03.26_Próbny egzamin ósmoklasisty_informacja MEN i CKE Data: 2020-03-26,
26 marca 2020

Konkurs Papieski

Małopolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w  Krakowie zaprasza uczestników OHP oraz młodzież szkolną do udziału w XX Konkursie Papieskim. Tegoroczna edycja Konkursu zatytułowana jest „Od narodzin do świętości – obraz z życia św. Jana Pawła II”. Załączniki Regulamin konkursu + Karta + Zgoda Data: 2020-03-26, rozmiar: 228 KB
26 marca 2020

Konkurs European Language Label

Zapraszamy do zgłaszania projektów językowych realizowanych w instytucjach edukacyjnych do Konkursu European Language Label. Podmioty, do których konkurs jest adresowany to: przedszkola, szkoły, uczelnie wyższe, instytucje oświatowe, placówki działające w obszarze edukacji pozaformalnej oraz inne placówki zajmujące się kształceniem językowym dzieci, młodzieży i dorosłych lub je wspierające, czyli podmioty, które spełniają takie same kryteria, co podmioty uprawnione do udziału w programie Erasmus+. Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie w systemie dokumentacji konkursowej http://online.frse.org.pl w terminie do dnia 3 czerwca 2020 r.
26 marca 2020

Komunikat Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji dotyczący uczestników programów edukacyjnych przebywających poza granicami Polski.

W związku z rosnącą liczbą zachorowań na COVID-19, chorobę wywołaną przez koronawirusa SARS-CoV-2, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zwraca się z prośbą o przekazanie informacji na temat polskich obywateli, którzy są uczestnikami programów edukacyjnych i przebywają poza granicami Polski. W tym celu należy wypełnić ankietę znajdującą się pod adresem https://polacy-za-granica.webankieta.pl. Zgromadzone dane będą wykorzystywane wyłącznie w celu pomocy i wsparcia oraz mogą być w tym celu przekazywane do polskich Władz. Prosimy o zapoznanie się z pełną wersją Informacji Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w związku z pandemią korona wirusa,( https://www.frse.org.pl/wp-content/uploads/2020/03/2020-03-21_Komuniikat-FRSE.pdf) zamieszczoną na stronie internetowej FRSE,
26 marca 2020

Program rządowy „Posiłek w szkole i w domu” w 2020 roku

Program rządowy „Posiłek w szkole i w domu” Zadanie realizowane na mocy porozumienia z dnia 11 marca 2019 roku w sprawie powierzenia Lubuskiemu Kuratorowi Oświaty zadań Wojewody Lubuskiego w ramach realizacji
modułu 3 Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” zawartego pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Lubuskim Kuratorem Oświaty.   Kto może się ubiegać o środki?   O wsparcie finansowe mogą ubiegać się: –