8 stycznia, 2020

8 stycznia 2020

Monitorowanie w roku szkolnym 2019/2020

Uprzejmie informuję, że zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020 prowadzone będzie monitorowanie w następujących obszarach: realizacja obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w szkole – publiczne szkoły podstawowe i ponadpodstawowe; przechodzenie uczniów ze szkół ogólnodostępnych do szkół specjalnych – szkoły ogólnodostępne i integracyjne, wskazane przez Lubuskiego Kuratora Oświaty; wspieranie potencjału rozwojowego uczniów i stwarzanie warunków do ich aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola,