13 września, 2019

13 września 2019

IV Ogólnopolski konkurs wiedzy ekologicznej „Bliżej pszczół”.

Fundacja Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II wraz z Instytutem Architektury Krajobrazu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Technikum Pszczelarskim w Pszczelej Woli ma zaszczyt zaprezentować inicjatywę pt.: IV Ogólnopolski konkurs wiedzy ekologicznej „Bliżej pszczół”. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych (klas 7-8) i ponadpodstawowych w kraju. Celem konkursu jest uświadomienie oraz popularyzacja wśród uczniów wiedzy na temat pszczoły miodnej i pszczelarstwa. W szczególności zaś o ważnej roli pszczoły jako zapylacza,
13 września 2019

Ogólnopolski konkurs historyczny „Człowiek jest ludzki w ludzkich warunkach. Gustaw Herling-Grudziński na tle historii Polski.”

W związku z uchwałą Sejmu RP z 20 lipca 2018 r. ustanawiającą rok 2019 Rokiem Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi organizuje ogólnopolski konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych „Człowiek jest ludzki              w ludzkich warunkach. Gustaw Heling-Grudziński na tle historii Polski”. Celem konkursu jest upowszechnienie wiedzy o postaci Gustawa Herlinga-Grudzińskiego oraz dziejach Polski. Konkurs podzielony jest na dwa etapy. W pierwszym trzyosobowe drużyny przygotowują audycję radiową/gazetę szkolną poświęconą tematowi konkursu. Drugi etap będzie miał formę turnieju sprawdzającego wiedzę o życiu bohatera konkursu oraz historii Polski.
13 września 2019

Konferencja – Cywilizacyjne wyzwania informatyki

pwsz 2016
Szanowni Państwo Zapraszamy Państwa na konferencję naukową, z cyklu Cywilizacyjne wyzwania informatyki, w tym roku głównym tematem będą rozwiązania inteligentnych miast tzw. Smart Cities. Konferencja odbędzie się w dniu 19 września 2019 r. w godz. 9.00-15.00 w Auli Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Wydział Techniczny, ul. Chopina 52 (bud. 5) rejestracja na konferencję http://konferencja-informatyczna.ajp.edu.pl, uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne, a każdy zarejestrowany uczestnik otrzyma zaświadczenie. Załączniki scenariusz konferencji Data: 2019-09-13,
13 września 2019

Konkurs informatyczny „INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA Z ZAKRESU SMART CITIES DLA TWOJEGO MIASTA”

Szanowni Państwo Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego przy współpracy z Wydziałem Technicznym Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim oraz Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza do udziału w I edycji konkursu informatycznego pod nazwą „INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA Z ZAKRESU SMART CITIES DLA TWOJEGO MIASTA”  tematem I edycji jest TRANSPORT W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ MIASTA GORZOWA WLKP. rejestracja na konkurs http://www.gorzow.pl w załączniku w załączniku scenariusz konferencji i plakat i regulamin konkursu.