10 września, 2019

10 września 2019

Program Lubuskiego Kuratora Oświaty „Wspomaganie dyrektorów szkół podstawowych w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego nad procesem kształcenia w szkole podstawowej”

Szanowni Państwo, w roku szkolnym 2019/2020 kontynuujemy realizację Programu Lubuskiego Kuratora Oświaty „Wspomaganie dyrektorów szkół podstawowych w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego nad procesem kształcenia w szkole podstawowej”. Program skierowany jest do dyrektorów i wicedyrektorów szkół podstawowych oraz nauczycieli uczących przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty. W załączeniu publikujemy zmodyfikowaną wersję programu obowiązującą w bieżącym roku szkolnym  oraz wzór planu działań, który szkoła powinna opracować i przekazać do wizytatora rejonowego w terminie do 01.10.2019 r.
10 września 2019

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Uczeń – zawodnik. Szanse i wyzwania sportu w szkołach sportowych/szkołach mistrzostwa sportowego.

Szanowni Państwo Zapraszamy Państwa Dyrektorów, Trenerów, Nauczycieli i Wychowawców na II Ogólnopolską Konferencję Naukową Uczeń – zawodnik „Szanse i wyzwania sportu w szkołach sportowych/szkołach mistrzostwa sportowego”. Konferencja odbędzie się w Siedzibie Akademickiego Liceum Mistrzostwa Sportowego w Gorzowie Wielkopolskim 27 września 2019 r. przy ul. Chopina 52 budynek 8, rozpoczęcie o godzinie 900.
Organizatorami konferencji są: Wydział Humanistyczny, Zakład Edukacji, Katedra Edukacji Dziecka Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim,
10 września 2019

„Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia”

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia odbywa się od 2011 roku. Następna – 9. edycja – odbędzie się 04 października 2019 roku. Jest to wielkie święto w szkole, trwające nawet kilka tygodni. Uczniowie przypominają sobie tabliczkę mnożenia w trakcie różnych zabaw, a momentem kulminacyjnym jest dzień przeprowadzania egzaminów. Odbywa się on pod hasłem: „Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają”. Następuje więc zamiana ról – dzieci stają są egzaminatorami a dorośli – egzaminowanymi. W poprzedniej edycji akcji wzięło udział 550 000 uczestników m.in.
10 września 2019

„XIII edycja konkursu tłumaczeniowego Juvenes Translatores”

Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń Pisemnych w Komisji Europejskiej organizuje konkurs na najlepszych młodych tłumaczy w Unii Europejskiej (UE) – Juvenes Translatores. Konkurs skierowany jest do 17-letnich uczniów szkół średnich urodzonych w 2002 r. Uczestnicy będą mieli za zadanie przetłumaczyć jednostronicowy tekst z jednego z 24 języków urzędowych UE na dowolny inny język UE. Ich prace zostaną sprawdzane przez zawodowych tłumaczy Komisji Europejskiej. W tym roku po raz pierwszy konkurs zostanie przeprowadzony w trybie online w tym samym czasie –